Universitatea Ovidius din Constanţa va pregăti viitoare cadre SRI: Condițiile de înscriere și procesul de selecție pentru studenții militari

În anul universitar 2022-2023, la propunerea Serviciului Român de Informaţii (SRI), vor fi disponibile patru locuri la studii de licenţă, prin Facultatea de Matematică şi Informatică.

Ian 28, 2022 - 21:18
Ian 28, 2022 - 21:19
Urmărește-ne peGoogle news
Universitatea Ovidius din Constanţa va pregăti viitoare cadre SRI: Condițiile de înscriere și procesul de selecție pentru studenții militari
Sursa Foto: SRI

Universitatea Ovidius din Constanţa (UOC), prin Facultatea de Matematică şi Informatică (FMI), va şcolariza, în anul universitar 2022-2023, la propunerea Serviciului Român de  Informaţii (SRI), patru locuri la studii de licenţă, informează lect. univ. dr. Gabriela Badea, prodecan, potrivit Adevărul.ro.

Astfel, vor fi disponibile, în regim de învăţământ la zi, cu frecvenţă, fără taxă, două locuri în cadrul specializării Informatică, şi alte două la specializarea Matematică-Informatică.

Candidaţii interesaţi se vor înscrie, într-o primă etapă, în procesul de selecţie pe parcursul lunii februarie 2022, prin transmiterea unui CV la adresa hr.tehnic@sri.ro, cu titlul «Licenţă UOC-SRI Nume şi prenume» şi cu precizarea, în corpul e-mail-ului, a localităţii unde le este mai facilă contactarea de către un reprezentant HR al SRI. Candidaţii vor susţine apoi probele eliminatorii de selecţie organizate de către SRI, iar cei admişi vor avea posibilitatea de înscriere în cadrul Concursului de Admitere organizat de UOC, pe locurile disponibile la Facultatea de Matematică şi Informatică. Pentru a putea participa la concursul de admitere care se va desfăşura pe bază de dosar, candidaţii se vor înscrie online pe platforma https://admitereonline.univ-ovidius.ro/, în cursul lunii iulie, conform calendarului aprobat al universităţii, ce va fi disponibil la link-ul: https://fmi.univ-ovidius.ro/admitere/studii-licenta/.”, a precizat lect. univ. dr. Gabriela Badea, conform Adevărul.ro.

Pe durata studiilor universitare de licenţă, candidaţii declaraţi „Admişi” pe locurile alocate SRI vor fi înmatriculaţi la Universitatea Ovidius din Constanţa şi luaţi în evidenţă de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” cu statut de student militar.

Locurile disponibile pentru anul universitar 2022-2023 la Facultatea de Matematică şi Informatică sunt:

Programe de licenţă:

 • Informatică - 2 locuri;
 • Matematică-informatică – 2 locuri.

Categorie studii: învăţământ de zi, cu frecvenţă, fără taxă.

Înscrierea pentru participarea la procesul de selecţie specific SRI se face pe parcursul lunii februarie 2022.

Candidaţii interesaţi se vor înscrie în procesul de selecţie prin transmiterea unui CV la adresa hr.tehnic@sri.ro (cu titlul Licenţă UOC-SRI Nume şi prenume) şi cu precizarea, în corpul e-mail-ului, a localităţii unde le este mai facilă contactarea de către un reprezentant HR al SRI.

Procesul de selecţie

1. Candidaţii vor susţine întâi probele eliminatorii de selecţie oganizate de către Serviciului Român de Informaţii şi doar cei admişi vor putea să se înscrie în cadrul Concursului de Admitere organizat conform calendarului Universităţii Ovidius din Constanţa, pe locurile disponibile la Facultatea de Matematică şi Informatică. Etapele eliminatorii de selecţie sunt:

 • interviuri de selecţie;
 • evaluare psihologică preliminară;
 • evaluare psihologică complexă;
 • examinare medicală.

Candidaţii vor susţine aceste probe în unităţi specializate ale Serviciului Român de Informaţii şi vor putea participa la concursul de admitere pentru locurile solicitate de SRI doar dacă promovează toate etapele de selecţie.

De asemenea, pentru a participa la concursul de admitere pe locurile alocate SRI, candidaţii trebuie să facă dovada că au obţinut la evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională un nivel egal sau superior nivelului B1.

Procesul de selecţie are loc anterior concursului de admitere.

2. Candidaţii selectaţi ca urmare a promovării tuturor etapelor de selecţie precizate la pct.1, se vor înscrie online pe platforma https://admitereonline.univ-ovidius.ro/, conform calendarului aprobat al universităţii, ce va fi disponibil aici:  https://fmi.univovidius.ro/admitere/studii-licenta/.

Condiţii de înscriere

Persoanele care doresc să participe la concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă la Universitatea Ovidius din Constanţa, în beneficiul SRI, trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

 • au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;
 • au vârsta de până la 23 ani împliniţi în cursul anului 2022;
 • sunt absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat (se pot înscrie şi elevii din anul final de studii liceale care, la momentul participării la concursul de admitere, vor face dovada absolvirii cu examen de bacalaureat);
 • au avut, pe perioada studiilor liceale, mediile anuale la purtare minim 8,00 şi media minimă la examenul de bacalaureat 7,00;
 • nu au repetat, în timpul liceului, unul sau mai mulţi ani de studiu, din motive imputabile;
 • nu au fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infracţiuni şi nu sunt în curs de cercetare sau judecată;
 • în situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, declară în scris că, după admitere, renunţă la calitatea de membru al acestora;
 • candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale declară în scris că, după admitere, vor renunţa la aceste calităţi;
 • nu fac parte din organizaţii aflate în afara legii, culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibile cu exercitarea profesiei de militar;
 • acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de reglementările specific statutului de cadru militar;
 • acceptă derularea verificărilor de securitate prevăzute în H.G. nr. 585/2002 privind accesul la informaţii secrete de stat;
 • după finalizarea programului de studii universitare de licenţă în cadrul UOC, acceptă încadrarea ca ofiţer în SRI (cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din acest statut) şi au disponibilitatea de a fi repartizaţi în orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi nevoilor Serviciului.

Statutul studenţilor

Pe durata studiilor universitare de licenţă, candidaţii declaraţi "Admis" pe locurile alocate Serviciului Român de Informaţii vor fi înmatriculaţi la Universitatea Ovidius din Constanţa şi luaţi în evidenţă de Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" din cadrul Serviciului Român de Informaţii, cu statut de student militar.

Pe perioada deţinerii statutului de student militar, Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" asigură pregătirea militară şi acordă drepturile de personal aferente acestui statut.

Studenţii militari înmatriculaţi de Universitatea Ovidius din Constanţa în beneficiul Serviciului Român de Informaţii încheie un contract de şcolarizare cu Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" pe componenta de pregătire militară şi un angajament cu Serviciul Român de Informaţii privind perioada de timp pentru care au obligaţia de a activa în cadrul Serviciului, respectiv 10 ani de la finalizarea studiilor universitare de licenţă. 

Sursa: Adevărul.ro