Soldele și salariile de funcţie pentru militari, poliţişti şi funcţionari publici din MAI și MApN

Solda de funcție sau salariul unui soldat este, pentru anul 2022, de 2.500 de lei pe lună, conform legii, dar veniturile sale sunt rotunjite de alte sporuri, prime și indemnizații. La vârful ierarhiei militare, șeful Statului Major General câștigă o soldă de funcție de 10.880 de lei, care înseamnă de peste patru ori Salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în România, notează Gândul.ro.

Urmărește-ne peGoogle news
Soldele și salariile de funcţie pentru militari, poliţişti şi funcţionari publici din MAI și MApN
Foto: MApN/ Arhivă Facebook/ imagine cu caracter ilustrativ

Cel mai recent raport al Ministerului Apărării Naționale, din ianuarie, arată care este nivelul veniturilor salariale nete ale personalului Armatei Române.

  • Un soldat/gradat profesionist (SGP) a primit, în mână, în luna ianuarie, între 1.839 și 4.117 de lei
  • Funcționari publici (FP) angajați în MApN au câștigat, pentru o funcție fără comandă, între 2.839 și 8.195 de lei, iar pentu o funcție cu comandă, între 6.436 și 12.641 de lei, net.
  • În ceea ce privește personal civil contractual (PCC), sumele primite în mână au fost, pentru funcții fără comandă, de la un minumim de 1.623 la 7.736 de lei, iar pentru cele cu comandă, de la 2.463 la 12.776 de lei.
  • Cei care aleg cariera de militar câștigă gradual în plus. Astfel, un maistru militar a câștigat, în ianuarie, între 2.290 și 5.976 de lei, iar un subofițer, fără comandă, a avut un venit cuprins între 2.284 și 6.132 de lei.
  • În mod evident, ofițerii câștigă mai mult, între 2.443 și 11.576 de lei, pentru o funcție fără comandă, în timp ce, pentru cei care au posturi cu comandă, sumele se încadrează între 2.733 și 18.142 de lei, potrivit datelor MApN.

MApN precizează că valorile minime sunt cele stabilite pentru program normal de lucru, iar veniturile salariale prezentate cuprind exclusiv drepturile prevăzute de Legea - cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

De subliniat că în sumele din tabel nu sunt incluse drepturile cu caracter nepermanent obținute de categoriile de personal cu activități specifice, precum piloți, magistrați militari, medici și profesori universitari și forțe pentru operațiuni speciale.

Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice include toate drepturile pe care le are această categorie de angajați.

Potrivit legii,  personalul militar are dreptul la soldă lunară, care se compune din solda de funcție, solda de grad, gradații și, după caz, solda de comandă, indemnizații, compensații, sporuri, prime, premii și din alte drepturi salariale. De exemplu, cei cu muncă cu grad ridicat de risc sau, după caz, în condiții de pericol deosebit, beneficiază de o compensație de risc/pericol deosebit de până la 30% calculată la solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază.

Militarii primesc și o alocație pentru mâncare și bani pentru normele de echipare. De exemplu, actuala șefă de cabinet a premierului, Paula Cristea, care a avut funcția de consilier coordonator domeniu la Grupul consilierilor ministrului apărării naționale, și s-a retras cu gradul de general-maior în rezervă, a avut, conform declarației de avere completate în iunie 2021, un salariu anual de pete 170.000 de lei (14.166 lei pe lună, aproximativ, în medie), pe lângă contravaloarea normei de hrană și a echipamentului.

Militarii au dreptul la echivalentul a 50% din solda lunară pentru chirie sau pentru ratele la casă, potrivit alephnews.ro. De asemenea, militarii care participă la misiuni și operații de apărare colectivă, de răspuns la crize și misiuni de pace primesc și o diurnă de 120 de euro pe zi, iar cei care participă la misiunile cu caracter umanitar primesc 60 de euro pe zi, iar pe perioada misiunilor vor încasa în cont și o soldă dublă.

Soldele de funcții sunt:

FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE
„APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SECURITATE NAȚIONALĂ“

Capitolul I: Soldele de funcție/Salariile de funcție pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din instituțiile publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională

Nr. crt.                       Funcția  Nivelul studiilor Solde de funcție/ salarii de funcție      – lei Coeficient
     Anul 2022
 Minim   Maxim Minim Maxim
1 Șeful Statului Major General, secretar de stat – șefal Departamentului Ordine și Siguranță Publică,     prim-adjunctul directorului Serviciului Român de    Informații, primul adjunct al directorului          Serviciului de Informații Externe, directorul       Serviciului de Telecomunicații Speciale, directorul Serviciului de Protecție și Pază     S     –     10880  4,35
2 Adjuncții directorului Serviciului Român de         Informații, adjuncții directorului Serviciului de   Informații Externe, directorul general al Direcției Generale de Informații a Apărării, secretarii de    stat și alte funcții asimilate funcției de secretar de stat din Ministerul Afacerilor Interne     S     –      9651  3,86
3 Prim-adjunctul și adjuncții directorului Serviciuluide Telecomunicații Speciale, prim-adjunctul și      adjunctul directorului Serviciului de Protecție și  Pază, subsecretarii de stat din Ministerul          Afacerilor Interne     S     –      9125  3,65
4 Funcții corespunzătoare gradului de general, amiral,chestor general dc poliție, directorul general al   Administrației Naționale a Penitenciarelor     S     8247      8774  3,30  3,51
5 Funcții corespunzătoare gradului de                 general-locotenent, viceamiral, chestor-șef de      poliție, directorii generali adjuncți din           Administrația Națională a Penitenciarelor     S     8072      8247  3.23  3,30
6 Funcții corespunzătoare gradului de general – maior,contraamiral, chestor principal de poliție     S     7546      8072  3.02  3,23
7 Funcții corespunzătoare gradului de general de      brigadă, general dc flotilă aeriană, contraamiral   de flotilă, chestor de poliție/penitenciare     S     6844      7282  2.74  2,91
8 Funcții corespunzătoare gradului de colonel,        comandor, comisar-șef de poliție/penitenciare     S     5791      6844  2,32  2,74
9 Funcții corespunzătoare gradului de                 locotenent-colonel, căpitan-comandor, comisar de    poliție/penitenciare     S     5212      5528  2,08  2,21
10 Funcții corespunzătoare gradului de maior,          locotenent-comandor, subcomisar de poliție/         penitenciare     S     4819      5110  1,93  2,04
11 Funcții corespunzătoare gradului de căpitan,        inspector principal de poliție/penitenciare     S     4561      4819  1,82  1,93
12 Funcții corespunzătoare gradului de locotenent,     inspector de poliție/penitenciare     S     4302      4561  1,72  1,82
13 Funcții corespunzătoare gradului de sublocotenent,  aspirant, subinspector de poliție/penitenciare     S     4087      4259  1.63  1,70
14 Funcții corespunzătoare gradului de subinspector de poliție/penitenciare debutant     S     –      3950   –  1,58
15 Funcții corespunzătoare gradului de maistru         militar principal/plutonier adjutant                principal/șef     S     4259      4345  1.70  1,74
    PL     4087      4173  1,63  1,67
    M     3950      4130  1,58  1,65
16 Funcții corespunzătoare gradului de maistru         militar cls. I/plutonier adjutant     S     4173      4259  1,67  1,70
    PL     3950      4130  1,58  1,65
    M     3900      4087  1,56  1,63
17 Funcții corespunzătoare gradului de maistru         militar cls. a II-a/plutonier major     S     4130      4216  1,65  1,69
    PL     3900      4087  1,56  1,63
    M     3850      3950  1,54  1,58
18 Funcții corespunzătoare gradului de maistru         militar cls. a III-a/plutonier     S     4087      4173  1,63  1,67
    PL     3850      3950  1,54  1,58
    M     3750      3900  1,50  1,56
19 Funcții corespunzătoare gradului de maistru         militar cls. a IV-a/sergent major     S     3950      4130  1,58  1,65
    PL     3750      3900  1,50  1,56
    M     3610      3850  1,44  1,54
20 Funcții corespunzătoare gradului de agent-agent șef principal de poliție/penitenciare (șef formațiune *)     S     4259      4345  1,70  1,74
    M     3950      4130  1,58  1,65
21 Funcții corespunzătoare gradului de agent-agent șef principal de politie/penitenciare     S     4173      4259  1,67  1,70
    M     3900      4087  1,56  1,63
22 Funcții corespunzătoare gradului de maistru         militar cls. a V-a/sergent/agent de poliție/        penitenciare debutant     PL     –      3750  1,50
    M     –      3610  1,44
23 Funcții corespunzătoare gradului de caporal clasa I     –      2780  1,11
24 Funcții corespunzătoare gradului de caporal         clasa a II-a     –      2675  1,07
25 Funcții corespunzătoare gradului de caporal         clasa a III-a     –      2605  1,04
26 Funcții corespunzătoare gradului de fruntaș     –      2570  1,03
27 Funcții corespunzătoare gradului de soldat     –      2500  1,00

Cuantumurile soldelor/salariilor de grad sunt:

Ofițeri:

– General, amiral, chestor general de poliție - 410 lei

– General-locotenent, viceamiral, chestor-șef de poliție - 390 lei

– General-maior. contraamiral, chestor principal de poliție - 380 lei

– General de brigadă, general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă, chestor de poliție/penitenciare - 370 lei

– Colonel, comandor, comisar-șef de poliție/penitenciare - 360 lei

– Locotenent-colonel, căpitan-comandor, comisar de poliție/penitenciare - 340 lei

– Maior, locotenent-comandor, subcomisar de poliție/penitenciare - 330 lei

– Căpitan, inspector principal de poliție/penitenciare - 320 lei

– Locotenent, inspector de poliție/penitenciare - 310 lei

– Sublocotenent, aspirant, subinspector de poliție/penitenciare - 300 lei

Maiștri militari

– Maistru militar principal  -  290 lei

– Maistru militar clasa I - 280 lei

– Maistru militar clasa a II-a  -  270 lei

– Maistru militar clasa a III-a  - 260 lei

– Maistru militar clasa a IV-a -  250 lei

– Maistru militar clasa a V-a - 240 lei

 Subofițeri și agenți de poliție/penitenciare

– Plutonier adjutant principal/șef, agent-șef principal de poliție/penitenciare - 290 lei

– Plutonier adjutant, agent-șef de poliție/penitenciare - 280 lei

– Plutonier major, agent-șef adjunct de poliție/penitenciare - 270 lei

– Plutonier, agent principal dc poliție/penitenciare - 260 lei

– Sergent major, agent de poliție/penitenciare - 250 lei

– Sergent - 240 lei

Soldați și gradați profesioniști

– Caporal clasa I - 235 lei

– Caporal clasa a II-a - 225 lei

– Caporal clasa a III-a - 220 lei

– Fruntaș - 210 lei

– Soldat - 200 lei

Salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în România în acest an este de 2.550 lei, astfel că netul ajunge la 1.524 de lei, dacă angajatul nu are nicio persoană în întreținere și crește în funcție de deducerile calculate pentru numărul celor aflați în grijă, până la 1.604 lei (4 sau mai multe persoane).

Sursa: Gândul.ro, MApN