Recompensele pentru persoanele care împușcă sau eutanasiază urșii agresivi - Prevederile ordinului dat de Ministerul Mediului

Alungarea unui urs dintr-o localitatea poate fi recompensată cu 400 de lei, tranchilizarea lui, cu 750 de lei, iar împușcarea, cu 500 de lei. Pentru prepararea blănii și a craniului se alocă 2000 de lei/exemplar. Aceste sume vor fi decontate primăriilor care au încheiat contracte de intervenție cu gestionarul faunei cinegetice și medicii veterinari în cazul intervenției, se arată în ordinul Ministerului Mediului.

Aug 18, 2021 - 23:19
Urmărește-ne peGoogle news
Recompensele pentru persoanele care împușcă sau eutanasiază urșii agresivi - Prevederile ordinului dat de Ministerul Mediului

Conform documentului citat, tarifele pentru alungarea, tranchilizarea, relocarea și împușcarea urșilor sunt următoarele: 

A. Tarife alungare prin diverse mijloace
Acțiunea personalului tehnic de specialitate angajat al gestionarului/medicului veterinar - 400 lei/intervenție

B. Tarife tranchilizare și relocare
Tranchilizare - 750 lei/exemplar
Marcare - 200 lei/exemplar
Acțiunea personalului tehnic de specialitate angajat al gestionarului/medicului veterinar - 400 lei/exemplar
Transport pentru relocare - 300 lei/exemplar/100 km

C. Tarife extragere prin eutanasiere sau împușcare
Tranchilizare - 750 lei/exemplar
Eutanasiere - 550 lei/exemplar
Marcare - 200 lei/exemplar
Acțiunea personalului tehnic de specialitate angajat al gestionarului/medicului veterinar - 400 lei/exemplar
Prepararea blănii și a craniului - 2.000 lei/exemplar
Manipulare exemplar - 200 lei/exemplar
Împușcare - 500 lei/exemplar
Păstrare/Ocrotire pui (maximum 2 zile) - 200 lei/exemplar

D. Contract de prestări servicii de permanență/intervenție imediată gestionar/medic veterinar pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun - 1.000 lei/lună

Tarifele prevăzute mai sus vor fi decontate lunar de către Ministerul Mediului către unitățile administrativ-teritoriale/consiliile județene care au încheiat contracte de prestări servicii de permanență/intervenție imediată cu gestionarul faunei cinegetice, respectiv contracte de prestări servicii cu medicul veterinar de liberă practică, după caz, pentru acțiunile de alungare prin diverse mijloace, tranchilizare și relocare și extragere prin eutanasiere sau împușcare a exemplarelor de urs care acționează în intravilanul localităților, se arată în ordinul de Ministru, publicat în Monitorul Oficial.

ÎNTREȚINEREA PUILOR DE URȘI: 150 DE LEI/LUNĂ

Cuantumul maxim pe care Ministerul Mediului îl poate deconta unităților specializate pentru întreținerea puilor de urs aflați în custodia acestora, ca urmare a desfășurării acțiunilor de intervenție imediată asupra exemplarelor de urs care acționează în intravilanul localităților, este de 150 lei/lună, se mai arată în ordinul de ministru.

Plata sumei de 150 de lei/lună se efectuează pentru o perioadă de maximum 2 ani de la preluarea în custodie, perioadă în care exemplarul se reintroduce în habitatul natural, conform procedurilor legale.

ÎN CE CONDIȚII ESTE PERMISĂ EUTANASIEREA ȘI ÎMPUȘCAREA URȘILOR

Ministerul Mediului a publicat în data de 22 iulie procedura de intervenție a autorităților pentru alungarea, tranchilizarea și relocarea și respectiv eutanasierea ori împușcarea urșilor din localități, document prevăzut în Ordonanța de urgență adoptată cu o zi în urmă de Guvern.

Documentul arată rolul fiecărui membru al echipei de intervenție, cum va fi evaluat comportamentul ursului și cum se va interveni în funcție de gradul de risc: redus, mediu ori mare. Dacă riscul este mare, decizia de eutanasiere ori împușcare trebuie luată gradual și prima opțiune este eutanasierea, dacă situația o permite, având în vedere că din echipă face parte și un medic veterinar.

Documentul prevede ce atribuții au membrii echipei de intervenție - primarul/viceprimarul, jandarmii, medicul veterinar și personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului Fondului cinegetic.

Conducătorul echipei de intervenție este primarul/viceprimarul unității administrativ-teritoriale pe raza căreia s-a produs evenimentul, în calitatea sa de conducător al Comitetului Local pentru Situații de Urgență.

INTERVENȚIA, ÎN FUNCȚIE DE COMPORTAMENTUL URSULUI - 3 NIVELURI DE RISC

Intervenția prevede criterii de evaluare a comportamentului general, de care se va ţine seama în cadrul evaluării finale, individuale, realizate cu ocazia intervenției rapide la faţa locului, astfel:

La nivelul de risc redus

Dacă în urma evaluării la faţa locului echipa de intervenție constată că nivelul de risc este redus, se procedează la alungarea exemplarului prin diverse mijloace, cu aplicarea următoarelor măsuri:

a) limitarea accesului persoanelor în zonă, de către jandarmi, polițiști și polițiști locali, după caz;
b) aplicarea măsurilor de îndepartare a animalului din zonă (goane oarbe, semnale acustice și luminoase, gloanțe de cauciuc, petarde) de către jandarmi și personalul tehnic de specialitate al gestionarului fondului cinegetic sau al Gărzii forestiere, după caz;
c) în urma intervenţiei se va încheia un raport în care se vor detalia modul de interventie şi rezultatele obținute;
d) dacă este cazul, reprezentantul legal al autorităţii administrației publice locale va convoca comisia de constatare a pagubelor, potrivit prevederilor HG 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii și protecția fondului cinegetic 407/2006, precum și obligațiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice și proprietarilor de culturi agricole, silvice și de animale domestice pentru prevenirea pagubelor.

La nivelul de risc mediu

Dacă în urma evaluării la faţa locului echipa de intervenție constată că nivelul de risc este mediu, se procedează la alungarea exemplarului prin diverse mijloace sau la tranchilizare și relocare, cu aplicarea următoarelor măsuri:

a) limitarea accesului persoanelor în zonă, de către jandarmi, polițiști și polițiști locali, după caz;
b) aplicarea măsurilor de îndepartare a animalului din zonă (goane oarbe, semnale acustice și luminoase, gloanțe de cauciuc, petarde) de către jandarmi și personalul tehnic de specialitate al gestionarului fondului cinegetic sau al Gărzii forestiere, după caz;
c) medicul veterinar de liberă practică împuternicit procedează la tranchilizarea exemplarului de urs;
d) autoritatea locală și gestionarul pun la dispoziția echipei de intervenție echipamentul specializat pentru marcarea și transportul exemplarului tranchilizat;
e) în urma intervenţiei se va încheia un raport în care se vor detalia modul de interventie şi rezultatele obținute;
f) dacă este cazul, reprezentantul legal al autorităţii publice locale va convoca comisia de constatare a pagubelor, potrivit prevederilor HG 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii și protecția fondului cinegetic 407/2006, precum și obligațiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice și proprietarilor de culturi agricole, silvice și de animale domestice pentru prevenirea pagubelor.

La nivel de risc mare

Dacă în urma evaluării la faţa locului echipa de intervenție constată că nivelul de risc este mare, se intervine prin metoda extragerii prin eutanasiere/împușcare, cu aplicarea următoarelor măsuri:

a) limitarea accesului persoanelor în zonă, de către jandarmi, polițiști și polițiști locali, după caz;
b) medicul veterinar împuternicit procedează la tranchilizarea și eutanasierea exemplarului, după caz;
c) extragerea prin împușcare de către personalul tehnic de specialitate al gestionarului fondului cinegetic sau al Gărzii forestiere, după caz, a exemplarului de urs agresiv, potrivit deciziei conducătorului echipei de intervenție;
d) în urma intervenţiei se va încheia un raport în care se vor detalia modul de intervenție şi rezultatele obținute;
e) dacă este cazul, reprezentantul legal al autorităţii publice locale va convoca comisia de constatare a pagubelor, potrivit prevederilor HG 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii și protecția fondului cinegetic 407/2006, precum și obligațiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice și proprietarilor de culturi agricole, silvice și de animale domestice pentru prevenirea pagubelor.

EUTANASIEREA, PRIMA OPȚIUNE

Decizia de intervenție prin metoda extragerii prin eutanasiere sau împușcare, după caz, trebuie luată gradual, cu respectarea condiției proporționalității, în funcție de circumstanțele concrete de la fața locului.

Având în vedere faptul că din echipa de intervenție face parte și un medic veterinar, prima opțiune pentru extragere este eutanasierea exemplarului de urs, dacă situația la fața locului permite această procedura de intervenție.

Metoda de extragere prin împușcare a exemplarului de urs este utilizată numai în cazurile în care exemplarul de urs prezintă un comportament agresiv sau se află într-o situație de natură a dezvolta un comportament agresiv, care poate pune în pericol siguranţa şi securitatea persoanelor sau a bunurilor de orice fel aparţinând acestora.

De asemenea, metoda extragerii prin eutanasiere sau împușcare se va utiliza și în cazul în care metodele anterioare nu au dat rezultate, iar nivelul de risc se modifică din risc redus sau mediu în risc mare, precum și în situația în care echipa de intervenție ia decizia că exemplarul în cauză, ca urmare a eventualelor răni, dezvoltă un comportament agresiv care pune în pericol siguranța și securitatea persoanelor.

CUM SE REALIZEAZĂ PROCEDURA DE INTERVENȚIE

a) echipa de intervenţie, în urma solicitării, pregăteşte potrivit responsabilităților ce rezultă din prezenta ordonanță de urgență echipamentul de intervenţie (autoutilitară specială, armă tranchilizare, trusă tranchilizare, trusă prim ajutor pentru animale, targă transport, laţ imobilizare, trusă autoapărare echipă asupra potenţialului atac al ursului, etc.);
b) echipa de intervenţie intervine doar dacă zona este asigurată din punct de vedere al siguranţei cetăţenilor, măsură realizată de către jandarmi, polițiști și polițiști locali, după caz;
c) în cazul în care animalul trebuie imobilizat prin tranchilizare (capturat), scos din capcană ilegală (laţ), medicul veterinar de liberă practică împuternicit apreciază greutatea ursului, stabilește și administrează exemplarului de urs substanţa tranchilizantă în vederea imobilizări animalului.

Tarifele pentru intervenția imediată în cazul urșilor în localități au fost stabilite săptămâna trecută prin ordin al Ministrului Mediului, Tanczos Barna, și publicate vineri, 13 august, în Monitorul Oficial, potrivit hotnews și realitatea.net.