Documentele necesare pentru închirierea unui loc de parcare

Locul de parcare este una din marile probleme, cel puțin în București. Pentru marea majoritate a devenit un adevărat lux, dacă ținem cont că ajung să plătească și 8.000 de lei. Cu toate astea este un rău necesar, iar hățișul birocratic poate pune probleme uneori atunci când vrei să închiriezi un loc de parcare. Sunt necesare acte și documente clare pentru a putea intra în posesia unui astfel de loc.

Iun 15, 2021 - 18:12
Urmărește-ne peGoogle news
Documentele necesare pentru închirierea unui loc de parcare

Datele statistice arată că în România sunt 1,2 milioane de locuri de parcare publice. De cealaltă parte, știm că la finalul anului 2019 erau 7 milioane de vehicule înmatriculate în România. Raportul este, după cum se poate constata, disproporționat. Dacă la aceste date mai adăugăm și costurile unui loc de parcare, deja putem declara un lux deținerea acestuia.

Cu toate astea, cu toate costurile mari, numărul mic de parcări, românii sunt dispuși să facă sacrificii pentru a avea unde să-și parcheze mașina. Dar, cum nimic nu este ușor, nici închirierea sau cumpărarea unui loc de parcare nu este ușoară. Hățișul birocratic și numărul mare de acte și documente necesare ne fac viața și mai grea.

Actele și documentele necesare pentru închirierea locului de parcare

În general actele și documentele care trebuiesc depuse pentru închirierea unui loc de parcare public sunt cam aceleași peste tot. Depinde, de la caz la caz, de hotărârile edililor locali. Asta înseamnă că s-ar putea să mai aveți nevoie de alte câteva acte și documente suplimentare. În funcție de numărul de locuri, dar și de deciziile edililor locali, în cazul Capitalei, veți avea nevoie de următoarele acte și documente pentru închirierea unui loc de parcare public.

 • cerere de închiriere;
 • copie după buletin al solicitantului cu domiciliul în imobilul respectiv;
 • copie după talonul maşinii;
 • planul topografic cu amplasamentul locului de parcare;
 • achitarea taxei pentru respectivul loc de parcare.

Lista de mai sus este pentru cei interesați de unul din cele 8.000 de locuri de parcare din Sectorul 1 al Capitalei.  În celelalte sectoare ale Capitalei atele și documentele necesare sunt, după cum urmează:

Acte pentru un loc de parcare în Sectorul 2 – 15.500 locuri de parcare la nivelul anului 2020

 • o cerere la Administraţia Domeniului Public Sector 2 din Şoseaua Electronicii numărul 44, Serviciul Parcari;
 • copie după actul de identitate al solicitantului, iar adresa acestuia trebuie să corespundă cu adresa unde este parcarea de reşedinţă;
 • copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului.

Acte pentru un loc de parcare în Sectorul 3 –  aproximativ 60.000 de locuri de parcare

 • copie BI/CI;
 • copie certificat de înmatriculare al autoturismului;
 • plan topografic de situaţie scară 1:500 cu zona în care este amplasat locul de parcare solicitat;
 • certificat de atestare fiscală eliberat de Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 3 care să ateste că nu există datorii la Bugetul Local al Sectorului 3.

Acte pentru un loc de parcare în Sectorul 4 – aproximativ 43.990 de locuri de parcare

 • cartea de identitate a solicitantului, cu domiciliul la adresa unde solicită loc de parcare;
 • certificatul de înmatriculare al autoturismului;
 • contract de leasing (dacă este cazul);
 • contract de comodat (dacă este cazul);
 • certificat fiscal eliberat de Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale sector 4 care să ateste că solicitantul nu figurează cu debite restante către bugetul local.

Actele necesare în Sectorul 5 – aproximativ 18.650 de locuri de parcare

 • copie buletin de identitate al solicitantului având adresa de domiciliu situată în arealul parcajului de reşedinţă în original şi copie (după caz contract de vânzare-cumpărare locuinţă);
 • talon auto, în original şi copie;
 • după caz, copie contract de leasing cu numele utilizatorului sau copie contract de comodat auto încheiat între părţi.

Acte pentru Sectorul 6 – 35.540 de locuri de parcare

 • cerere-tip, care poate fi procurată pe adpdu6.ro;
 • copie BI/CI;
 • copie talon autoturism cu ITP valabil;
 • contract de comodat în original (dacă este cazul);
 • certificat de atestare fiscală din care să reiasă că solicitantul nu are debite datorate bugetului local.

În general aceste acte și documente pentru un loc de parcare se depun la Serviciului Parcaje al A.D.P de Sector, în București, sau local, dacă vă aflați într-o altă localitate din țară.