DOCUMENT: Angajări fără concurs, în MAI - Ce prevede proiectul de ordin al ministerului

Guvernul României și-a manifestat îngrijorarea față de situația cetățenilor din Ucraina care au fost nevoiți să-și părăsească teritoriul țării din cauza acțiunilor militare, astfel că la data de 8 martie 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 231, OUG nr. 20/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară, transmit reprezentanții Sindicatului Europol.

Mar 19, 2022 - 19:20
Urmărește-ne peGoogle news
DOCUMENT: Angajări fără concurs, în MAI - Ce prevede proiectul de ordin al ministerului
Foto: MAI/Facebook/ imagine cu caracter ilustrativ

În baza actului normativ, Ministerul Afacerilor Interne poate rechema în activitate/reîncadra, fără concurs, la nevoie, pe durată determinată de un an, cu acordul acestora, cadre militare/polițiști care au trecut în rezervă sau cărora le-au încetat raporturile de serviciu, perioada de un an putând fi prelungită anual, cu acordul personalului rechemat în activitate pentru o perioadă determinată, ce nu poate depăși 90 de zile de la data încetării situației care generează un aflux masiv de persoane din Ucraina.

În plan secund, pentru a putea angaja personal fără concurs, în funcție de nevoi, pentru activități specifice domeniilor migrație și azil, situații de urgență și ordine și siguranță publică, MAI a publicat la data 17 martie 2022 în Transparență decizională Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor procedurale privind ocuparea, fără concurs, pentru o durată determinată, a posturilor vacante din unitățile Ministerului Afacerilor Interne care desfășoară activități specifice domeniilor migrație și azil, situații de urgență și ordine și siguranță publică.

Conform proiectului de act normativ supus dezbaterii, citat de sindicaliștii Europol, MAI va putea ocupa, fără concurs, pentru o perioadă determinată, posturile vacante din cadrul unităților subordonate care desfășoară activități specifice domeniilor migrație și azil, situații de urgență și ordine și siguranță publică.

În vederea ocupării posturilor vacante, persoanele interesate vor trebui să parcurgă următoarele etape:

  • depun un dosar al cărui conținut este stabilit de legislația specifică incidentă categoriei de personal cu care sunt prevăzute a fi ocupate posturile vacante și care se aplică în mod corespunzător;
  • susțin procedurile specifice de recrutare aplicabile categoriei de personal respective și care se aplică în mod corespunzător.

Pentru fundamentarea deciziei privind încadrarea posturilor se constituie o comisie formată dintr-un număr impar de membri desemnată de către ministrul afacerilor interne sau inspectorul general, după caz, care are următoarele atribuții:

  • verifică îndeplinirea cerințelor de ocupare stabilite în fișele posturilor, precum și a condițiilor legale și criteriilor specifice prevăzute de statutele profesionale, precum și de actele normative specifice domeniului de activitate;
  • realizează un interviu sau/și aplică un test scris, iar dacă apreciază ca necesar, pot dispune și susținerea unor evaluări cu relevanță directă pentru performanța pe post, cum ar fi, spre exemplu, evaluarea practică a competențelor lingvistice, după caz, potrivit unei tematici și a unei bibliografii stabilite, sau/și a performanței fizice;
  • semnează procesul-verbal care conține concluziile procedurii parcurse și îl prezintă șefului unității aparatului central al MAI/inspectorului general/similar, în vederea luării deciziei cu privire la persoanele care vor ocupa posturile.

În ceea ce privește condițiile de rechemare în activitate sau reîncadrare, fără concurs, a cadrelor militare sau a polițiștilor care au trecut în rezervă sau le-au încetat raporturile de serviciu, sindicaliștii de la Europol spun că, până la acest moment, MAI nu a efectuat niciun demers, astfel încât să se arate interesat de contribuția pe care aceștia o pot aduce sistemului prin prisma experienței și a expertizei acumulate de-a lungul carierei.

Documentul complet al poiectului de ordin poate fi consultat AICI.

Sursa: Sindicatul Europol