Cum poate fi contestat un act emis de ANAF

Orice persoană care se confruntă cu un act emis de o autoritate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) are dreptul de a-l contesta, astfel cum este prevăzut în legislaţia fiscală.

Urmărește-ne peGoogle news
Cum poate fi contestat un act emis de ANAF

Astfel cum este prevăzut în art. 268 Cod de Procedură Fiscală, orice persoană poate formula contestaţie împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor acte administrative fiscale, cum ar fi decizia de impunere, dispoziţia de măsuri fiscale.  

Titlul de creanţă este actul fiscal prin care se stabileşte şi se individualizează cuantumul unei obligaţii fiscale (taxe, impozite). Acesta prevede un anumit de termen de plată care odată depăşit, transformă titlul de creanţă în titlu executoriu, obligând contribuabilul la plata sa.   

De asemenea, pot fi contestate şi alte tipuri de acte administrativ fiscale, cum ar fi decizia de impunere ori, dispoziţia de măsuri fiscale împreuna cu raportul de inspecţie fiscală (RIF).   

Pavel, Mărgărit şi Asociaţii a asistat numeroşi clienţi în litigii fiscale, obţinând soluţii favorabile în faţa organelor de inspecţie fiscală şi în faţa instanţelor judecătoreşti.  

Un aspect esenţial ce stă la baza procedurii de contestaţie a actelor fiscale este respectarea termenului de depunere a contestaţiei care este de 45 zile de la data comunicării actului administrativ. Acest termen este de decădere, astfel că nerespectarea sa duce la pierderea dreptului neexercitat în termen. 

Contestaţiile se soluţionează de către structurile specializare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice care se pronunţă prin decizie. Decizia poate fi de admitere, în totalitate sau în parte ori de respingere.  

Deşi o soluţie de respingere pare a fi un lucru iremediabil, legea mai oferă o şansă în sensul în care persoana care a primit soluţia respectivă se poate adresa la instanţa judecătorească pentru a ataca decizia printr-o contestaţie împotriva titlului de creanţă, contestaţie împotriva dispoziţiei de măsuri fiscale, deciziei de impunere, RIF, în cazul unei eventuale admiteri a acţiunii, organul fiscal emitent anulând actul administrativ, contestatorul fiind repus în situaţia anterioară.  

Contestaţia administrativă oferă dreptul contribuabilului nemulţumit de actele emise de către autorităţile fisclae de a le contesta, creând obligaţia în sarcina acestora de a analiza temeinicia şi legalitatea măsurilor luate.

Totodată, dacă în urma deciziei de soluţionare contribuabilul este nemulţumit, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca decizia ANAF prin care a fost soluţionată contestaţia formulată împotriva deciziei de impunere, dispoziţie de măsuri fiscale împreună cu RIF. 

Adevărul