Amenzile pentru lipsa declaraţiei pe propria răspundere, aplicate în starea de urgență, au fost declarate neconstituţionale și anulate de instanță

Judecătoria Sighișoara a anulat amenzile în cazul a doi bărbaţi care au fost sancţionaţi fiecare cu 5.000 de lei pentru că nu aveau asupra loc declaraţia pe propria răspundere, necesară pentru deplasarea în timpul stării de urgenţă. De asemenea, instanţa a obligat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş să plătească cheltuielile de judecată.

Amenzile pentru lipsa declaraţiei pe propria răspundere, aplicate în starea de urgență, au fost declarate neconstituţionale și anulate de instanță

Doi bărbaţi care au primit amenzi pentru lipsa declaraţiei pe propria răspundere au avut câştig de cauză, după ce au cerut în instanţă anularea sancţiunilor primite pe 27 martie 2020, în timpul stării de urgenţă.

„Admite plângerile contravenţionale formulate de petenţii IOJI VASILE, cu domiciliul în ***, având CNP *** şi IOJI MIHAIL-IONUŢ, cu domiciliul în ***, având CNP ***, ambii cu domiciliul procesual ales la *** în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN MUREŞ, cu sediul în ***. Anulează Procesele-verbale de contravenţie seria PMSY nr. 0063650/27.03.2020 şi seria PMSY nr. 0063734/27.03.2020 şi exonerează petenţii de la plata amenzilor contravenţionale în cuantum de 5.000 lei. Obligă intimatul la plata către fiecare dintre petenţi a sumei de 20 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând contravaloarea taxei judiciare de timbru. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Sighişoara. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 14.01.2021”, este decizia Judecătoriei Sighişoara, publicată pe portalul instanţelor.

Avocatul Adrian Cuculis, care i-a reprezentat pe cei doi bărbaţi în instanţă, a precizat că amenzile pentru lipsa declaraţiei pe propria răspundere sunt „total ilegale” şi a avertizat că din 2021 a început executarea silită a celor care nu au plătit sancţiunile.

„La aproape un an de zile de la decretarea stării de urgenţă şi implicit «activarea» amenzilor contravenţionale, ce ulterior au fost declarate neconstituţionale, au apărut şi primele anulări ale acelor procese verbale de contravenţie, total ilegale. 5000 de lei anulează instanta pentru un contravenient şi-l exonerează de la plată. Cu «paguba» au rămas cei ce au crezut că statul îi va scuti de povara contravenţională şi nu au reuşit să conteste procesele verbale în instanţă. Din 2021, ANAF a început executarea silită a datornicilor”, a declarat avocatul Adrian Cuculis.