Amenzi de până la 10000 de lei pentru românii care nu au canalizare

Cetățenii din localitățile fără canalizare au la dispoziție un an pentru a-și instala și autoriza sisteme individuale de colectare și epurare a apelor uzate, în caz contrar riscând amenzi de până la 10.000 de lei. Costurile vor fi suportate de către populație, dar vor fi mai mici decât sancționarea României de către Curtea Europeană de Justiție, consideră Guvernul.

Urmărește-ne peGoogle news
Amenzi de până la 10000 de lei pentru românii care nu au canalizare
Foto: imagine cu caracter ilustrativ

Peste 45% din gospodăriile din România nu sunt racordate la canalizare, iar vina pentru această situație aparține exclusiv autorităților, care nu au făcut investiții în aceste sisteme. Astfel, s-a ajuns ca România să se regăsească în postura de a fi condamnată la Curtea Europeană de Justiție pentru nerespectarea prevederilor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate.

Soluția Guvernului a fost emiterea unei Hotărâri care să-i oblige pe români să suporte costurile uriașe ale construcției unor fose septice cu stații de epurare, la standarde europene. Potrivit Național.ro, termenul limită este iunie 2023, după care amenzile pot ajunge până la 10.000 de lei.

Potrivit proiectului de act normativ al Guvernului, în termen de un an de la intrarea în vigoare a acestuia, deținătorii de sisteme individuale care descarcă apele uzate epurate direct sau indirect în corpurile de apă de suprafață sau subterane vor avea obligația obținerii autorizației de gospodărire a apelor. Emiterea avizului de gospodărire a apelor se va face pe baza unei documentații care să conțină elementele constructive și performanțele tehnice ale sistemului individual adecvat, parametrii de calitate a apelor uzate epurate, caracteristicile solului și/sau ale corpului de apă de suprafață sau subteran în care sunt descărcate apele uzate.

Totodată, autorizația de gospodărire a apelor va include obligațiile deținătorului sistemului de exploatare, condiții de funcționare, monitorizare și raportare a calității apelor epurate descărcate. Pentru emiterea autorizației sunt necesare procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din care să rezulte că au fost verificate etanșările și certificate de calitate și conformitate pentru bazinele de epurare achiziționate de la producători.

Recepția la terminarea lucrărilor privind sistemele individuale adecvate se va realiza de către o comisie formată din reprezentanți ai unității administrativ-teritoriale pe raza căruia au fost executate acestea, precum și un reprezentant al Agenției Județene pentru Protecția Mediului, pe baza conformării construcțiilor cu proiectul tehnic și a certificatelor de conformitate a echipamentelor sistemelor individuale adecvate, inclusiv a etanșeității instalației.

Pentru sistemele individuale adecvate de colectare a apelor uzate se va încheia un contract cu o firmă de vidanjare în vederea transportului apelor uzate la o stație de epurare.

Pentru toate sistemele individuale adecvate este obligatorie eliminarea nămolului de epurare din instalație, printr-o firmă acreditată de vidanjare, la intervale regulate, iar firma de vidanjare are obligația transportării nămolului de epurare la o instalație de tratare a nămolului de epurare conformă din punct de vedere al protecției mediului. Toate aceste costuri se vor regăsi în facturile cetățenilor.

Potrivit Guvernului, sistemele individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate pot fi autorizate numai acolo unde instalarea unei rețele publice de canalizare nu se justifică din punctul de vedere al impactului asupra mediului sau din motive economice.

Prin excepție, acestea vor putea fi autorizate și acolo unde este feazabilă realizarea unei rețele de canalizare, dar unde aceasta nu este încă construită, cu condiția ca la punerea în funcțiune a sistemelor publice de canalizare deținătorii acestor sisteme individuale au obligația de a se racorda în termen de cel mult un an de zile de la punerea în funcțiune a acestora.

Sursa: Național.ro