INS: Taxele au reprezentat aproape 50% din cheltuielile salariaților, în 2021

Veniturile totale pe gospodărie au fost în medie de 5.683 lei lunar brut anul trecut şi de 2.243,4 lei pe persoană, în creştere cu 8,9%, respectiv, cu 10,5% faţă de 2020, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică.

Urmărește-ne peGoogle news
INS: Taxele au reprezentat aproape 50% din cheltuielile salariaților, în 2021
Foto: Pixabay/ Imagine cu caracter ilustrativ

Principala sursă de formare a veniturilor totale a reprezentat-o, atât în anul 2021, cât şi în anul anterior, veniturile băneşti (93,5%, în creştere cu 0,7 puncte procentuale faţă de anul 2020).

Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă categorie de venituri, având ponderea cea mai mare în veniturile totale ale gospodăriilor, atât în anul 2021 cât şi în anul precedent (69%, respectiv, 68,2%). Totuşi, contribuţia lor la formarea veniturilor este scăzută comparativ cu cea care caracterizează economiile de piaţă dezvoltate. Această situaţie este legată de numărul relativ mic de salariaţi din componenţa gospodăriilor (0,9 salariaţi/gospodărie),” a menţionat INS.

O altă categorie de venituri care a deţinut o pondere importantă în structura veniturilor totale ale gospodăriilor o reprezintă veniturile din prestaţii sociale (19,1%), în uşoară creştere cu 0,1 puncte procentuale faţă de anul 2020.

În 2021, veniturile totale, medii lunare pe o gospodărie, ale gospodăriilor în care capul gospodăriei este absolvent al învăţământului superior au fost de 3,6 ori mai mari decât ale gospodăriilor în care capul gospodăriei a absolvit numai şcoala primară sau nu a absolvit nicio formă de învăţământ şi de 1,9 ori mai mari decât ale gospodăriilor în care capul gospodăriei a absolvit învăţământul secundar.

Potrivit INS, atât în anul 2021, cât şi în anul precedent nivelul cel mai ridicat al veniturilor totale medii lunare s-a regăsit la gospodăriile încadrate în grupa de vârstă 35-49 ani (6.887,3 lei în anul 2020 şi 7.680,7 lei în 2021), iar cel mai scăzut la cele de 15-24 ani (4.489,4 lei în 2020 şi 4.179,7 lei în 2021) şi 65 ani şi peste (3.156,3 lei în 2020 şi 3.318,9 lei în 2021).

Din analiza veniturilor medii ale gospodăriilor grupate după sexul capului gospodăriei a rezultat că nivelul cel mai ridicat al veniturilor totale se regăseşte la gospodăriile conduse de persoane de sex masculin (5.793,2 lei lunar în 2020 şi 6.347,9 lei lunar în 2021), de 1,1 ori mai mare decât media pe ansamblul gospodăriilor şi de 1,6 ori mai mare decât al gospodăriilor conduse de persoane de sex feminin.

Veniturile gospodăriilor conduse de persoane de sex feminin s-au situat la 62,1% (62,8% în anul 2020) din nivelul veniturilor gospodăriilor conduse de persoane de sex masculin şi sub media calculată pe ansamblul gospodăriilor cu 30,7% (cu 30,3% în 2020).

Impozitele asupra veniturilor, contribuţiile la bugetele de asigurări sociale, cotizaţiile şi alte impozite şi taxe, au deţinut o pondere de 33,2% din cheltuielile totale ale gospodăriilor, în 2021, ridicându-se în medie la suma de 1.620 lei lunar pe o gospodărie.

Din acestea, impozitul pe salariu a reprezentat 15% (14,8% în 2020), iar contribuţiile de asigurări sociale (pentru pensie, la fondul de şomaj şi pentru asigurările de sănătate) peste jumătate, 84,3% (84,5% în 2020), din totalul impozitelor, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică.

Potrivit INS, impozitele, contribuţiile, cotizaţiile, taxele deţin o pondere mare în cheltuielile totale ale gospodăriilor în ale căror venituri predomină veniturile salariale. Astfel, în anul 2021, ponderea acestora în cheltuielile totale a fost de 43% pentru gospodăriile de salariaţi, comparativ cu 17,2% pentru cele de şomeri, 13,9% pentru gospodăriile de pensionari, 11,1% pentru cele de lucrători pe cont propriu în activităţi neagricole şi numai 7,9% în cazul gospodăriilor de agricultori.

În profil teritorial, se înregistrează diferenţe relativ mari de nivel şi pondere a transferurilor între urban şi rural şi un grad mai scăzut de diferenţiere pe regiuni. Cuantumul impozitelor, contribuţiilor etc plătite în medie de o gospodărie din mediul urban a fost de 1,9 ori mai mare decât al celor plătite de gospodăriile din mediul rural, iar ponderea lor în totalul cheltuielilor a fost de 36,7% şi, respectiv, de 26,9%.

În profil regional, se remarcă amplasarea a două regiuni pe cele două extreme (inferioară şi superioară): Nord-Est, cu nivelul minim al acestui tip de cheltuieli de 1.091,3 lei lunar în medie pe o gospodărie (26,7% din cheltuielile totale) şi Bucureşti-Ilfov, cu nivelul maxim de 2.841,8 lei (39,2%), restul înregistrând niveluri între 1.267 - 1.829 lei şi ponderi în cheltuielile totale între 29,2% - 35,2%.