Sanctiuni dure pentru profesorii care fac meditații cu elevii de la clasă: În ce condiții vor fi excluși din învățământ șapte ani

Cadrele didactice care dau meditații elevilor de la clasă sau care sunt sancționate cu desfacerea disciplinară a contractului de muncă nu mai pot ocupa posturi didactice în învățământ pentru o perioadă de 7 ani.

Ian 4, 2024 - 10:49
Urmărește-ne peGoogle news
Sanctiuni dure pentru profesorii care fac meditații cu elevii de la clasă: În ce condiții vor fi excluși din învățământ șapte ani
Imagine cu caracter ilustrativ

Ministerul Educației a crescut de 7 ori perioada în care profesorii, educatorii și învățătorii cărora le este desfăcut contractul de muncă pe motive disciplinare nu se pot reangaja în sistemul de învățământ.

Conform metodologiei-cadru a Ministerului Educației „cadrele didactice sancționate cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă nu pot ocupa posturi didactice/catedre în învățământul preuniversitar de stat pentru o perioadă de 7 ani școlari”, de la 12 luni, cât era în prezent.

Potrivit Legii 198/2023, sunt mai multe abateri disciplinare care pot duce la sancțiunea cu desfacerea contractului de muncă. Trebuie precizat că vorbim de fapte care nu pot fi încadrate la categoria infracțiuni pentru că aceste cazuri sunt de competența organelor de cercetare penală. Concret, conform edupedu.ro, vorbim de faptele de violență fizică și/sau verbală îndreptate împotriva elevilor sau a colegilor, de fapte sau atitudini care pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică elevilor, dar și de manifestarea convingerilor politice și prozelitismul religios în spațiul școlar. În plus, profesorii care fac meditații cu elevii din clasele la care predau pot rămâne, la fel, fără catedră timp de șapte ani. În fine, la fel pot fi pedepsite și faptele de natură să aducă atingere imaginii, demnității sau drepturilor copiilor/elevilor și familiilor acestora ori care prejudiciază onoarea și/sau prestigiul unității/instituției, interesul învățământului.

Trebuie precizat că profesorii care se fac vinovați de aceste fapte nu sunt excluși automat din învățământ pentru o perioadă de timp și că sunt mai multe trepte sancțiuni. În ordine crescătoare, vorbim de avertisment scris, de reducerea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni, dar și de suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru obținerea gradației de merit. Apoi, urmează suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de a face parte din comisiile de organizare și desfășurare a examenelor naționale și abia la final se poate decide desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.