Candidaţii la Şcoala Poliţiei de Frontieră Oradea susţin proba scrisă

Sâmbătă, 16 decembrie, 285 de candidați înscrişi la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră “Avram Iancu” Oradea vor susţine proba scrisă de evaluare a cunoștințelor, etapă în cadrul examenului de admitere la această unitate de învăţământ.

Dec 15, 2023 - 16:28
Urmărește-ne peGoogle news
Candidaţii la Şcoala Poliţiei de Frontieră Oradea susţin proba scrisă
Foto: Poliția de Frontieră

Reamintim faptul că, în perioada 18 octombrie 2023-02 februarie 2024, la nivelul Poliţiei de Frontieră Române se desfăşoară sesiunea de admitere pentru ocuparea celor 240 de locuri scoase la concurs.

Examenul de admitere în cadrul unităţilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne cuprinde două probe de concurs și anume,
proba de evaluare a performanţei fizice evaluată cu note de la 5 la 10, respectiv ”nepromovat” în cazul în care nu se obține nota 5 şi proba de evaluare a cunoştinţelor, evaluată cu note de la 1 la 10.

În ceea ce priveşte proba de evaluare a performanței fizice - traseul practic-aplicativ, aceasta s-a desfăşurat în perioada 07-13 decembrie 2023, în cadrul celor șapte centrele zonale de selecție, în timp ce proba de verificare a cunoştinţelor va avea loc, aşa cum menţionam, în data de 16 decembrie 2023, la sediul Ș.P.A.P.F. „Avram Iancu” Oradea (Oradea, Calea Aradului, nr. 2);

Până la data de 17 decembrie a.c., ora 10:00, pe site-ul școlii urmează să fie postată ”Lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs”. Proba de evaluare a cunoștințelor va consta în rezolvarea unui test grilă, care va cuprinde subiecte din disciplinele Limba română, limba străină, legislaţia specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a instituţiilor politice ale statului, dar şi din educaţie civică şi cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, și de deprindere a raţionamentului logic.

Contestaţiile la proba de verificare a cunoștințelor se transmit online la adresa de e-mail a unității de învățământ (admitere.spapf@igpf.ro) în termen de 24 de ore de la postarea listei provizorii cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs și se soluționează la sediul acesteia, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere. Detaliile de natură organizatorică vor fi postate în timp util.

Candidaţii pot contesta numai rezultatul obţinut la propria lucrare sau locul ocupat pe lista celor declaraţi neadmis, conform rezultatelor obţinute în urma susţinerii probelor de concurs.

Ultima etapă în cadrul examenului de admitere va fi examinarea medicală a candidaților și se realizează potrivit prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de 240 de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale, în perioada 20 decembrie 2023 - 25 ianuarie 2024, iar lista cu rezultatele finale ale admiterii se va afișa la sediul unității de învățământ și va fi postată pe site-ul oficial al acesteia, până la data de
02 februarie 2024.

Recomandăm verificarea permanentă şi atentă a paginilor de internet ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (www.politiadefrontiera.ro), secţiunea Despre Noi/Instituţii de învăţământ cât şi a Şcolii de Pregătire a Agenţilor de Poliţie de Frontieră „Avram Iancu” - Oradea (www.avramiancu.ro).

La finalul şcolarizării în cadrul instituţiei de învăţământ, absolvenţilor li se va acorda gradul profesional de agent de poliţie şi li se va asigura loc de muncă în cadrul Ministerului Afacerilor Interne - Poliţia de Frontieră Română, repartizarea absolvenţilor făcându-se în ordinea strict descrescătoare a mediilor de absolvire şi în raport de nevoile instituţiei.