Criză de angajați în cea mai importantă structură a Armatei - Ministrul Apărării, Angel Tîlvar, a decis reorganizarea Direcției Generale de Informații

Angel Tîlvăr, ministrul Apărării, a decis să reorganizeze Direcția Generală de Informații din instituție, care se confruntă, ca și Armata, cu o criză acută de personal. Astfel, Direcția va avea personalitate juridică, atribuții extinse, precum și independență în cooptarea de personal și achizițiile de armament. Schimbările sunt necesare în contextul deteriorării semnificative a situației de securitate, susține MApN.

Oct 22, 2023 - 18:57
Oct 27, 2023 - 23:23
Urmărește-ne peGoogle news
Criză de angajați în cea mai importantă structură a Armatei - Ministrul Apărării, Angel Tîlvar, a decis reorganizarea Direcției Generale de Informații
Imagine cu caracter ilustrativ

MApN retrage proiectul de lege prin care voia ca spionajul militar să devină serviciu secret cu personalitate juridică, cu puteri similare cu ale SRI

Direcția Generală de Informații a Apărării (DGIA) se va desprinde de sub tutela MApN și va căpăta personalitate juridică. Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, a elaborat un proiect de lege dedicat acestei structuri, prin care conferă îi independență, atribuții extinse și dreptul de a-și face achiziții directe de armament. Totodată, angajările în Direcție nu se vor mai face din sursă externă, singurii care vor putea decide asupra încadrării de personal fiind cei din conducerea DGIA, după teste specifice complexității posturilor.

În fapt, după cum admite și MApN, plecările masive din sistemul de Apărare au afectat și cea mai importantă Direcție din minister, care se confruntă cu o criză de personal, care poate afecta capacitatea de apărare a țării. ”Contextul geopolitic turbulent și impredictibil, în care amenințările actuale sunt tot mai complexe și dinamice, caracterizat prin diversificarea modalităților de acțiune și răspuns al actorilor statali și non-statali și, implicit, de proiectare a forței, atât prin mijloace militare, cât și prin mijloace mascate de agresiune (practici subversive, de război informațional, psihologic, cibernetic), impune recalibrarea activității de informații”, susține MApN. Potrivit acestuia, Direcția Generală de Informații a Apărării a reușit să se individualizeze și să se remarce la nivelul Comunității Naționale de Informații, însă, pentru a deveni exponentul unei culturi organizaționale puternice, inovatoare, capabilă să gestioneze oportun și eficient provocările actuale din mediul de securitate, această identitate trebuie definită riguros și în plan juridico-legislativ.

Pe fondul caracterizat de instabilitate și imprevizibilitate normativă în materia pensiilor militare, a fost creată o stare de nesiguranță, cu efecte de contagiune în masa militarilor care îndeplineau condițiile de pensionare, manifestată prin părăsirea sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională și destabilizarea acestuia, sistem deja depopulat de specialiști, urmare a valului de pensionări anterioare anului 2023, semnalează MApN.

”Pentru că Direcția Generală de Informații a Apărării se confruntă cu un deficit alarmant de personal, este nevoie de regenerare imediată  a resursei umane, în vederea îndeplinirii cantitative și calitative a misiunilor și obiectivelor pe dimensiunea informații, contrainformații și securitate, cerute de instabilitatea actuală. Stabilirea unor cerințe specifice la încadrare, cum ar fi parcurgerea programelor de evaluare a comportamentului simulat, testarea psihologică complexă, efectuarea unor verificări de specialitate care să indice nivelul ridicat de integritate, este o garanție privind reducerea riscului pentru Direcția Generală de Informații a Apărării de selecționare a unor persoane care nu au capacitatea fizică, cognitivă, emoțională și volitivă corespunzătoare”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.

Potrivit proiectului de lege inițiat de MApN, personalul DGIA va avea dreptul de a desfășura activități deschis sau acoperit, în raport cu nevoile de realizare a securității naționale în domeniul apărării naționale. Totodată, Direcția va asigura protecția și încadrarea în muncă a personalului acoperit care a fost deconspirat în împrejurări care exclud culpa acestuia. Tot în proiectul de act normativ se prevede că angajații Direcției Generale de Informații a Apărării au dreptul la protecție din partea structurilor specializate ale statului față de amenințările sau de pericolele la care sunt supuși ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea. ”În vederea îndeplinirii misiunii ce îi revine, DGIA va fi autorizată să dețină și să folosească mijloace adecvate pentru obținerea, verificarea, prelucrarea și stocarea informațiilor, precum imobile, armament, tehnică, muniție, echipament, aparatură specifică și mijloace de transport necesare îndeplinirii atribuțiilor, pentru autoapărarea țși protecția personalului ori a sediilor în care își desfășoară activitatea”, se mai precizează în proiectul de lege.

Sursa: Național