O nouă sesiune de admitere - 240 de locuri scoase la concurs în cadrul Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea

În perioada 18 octombrie-05 noiembrie 2023, la nivelul structurilor Poliţiei de Frontieră Române se depun cererile de înscriere pentru ocuparea celor 240 de locuri scoase la concurs în cadrul Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea. Acestea se pot depune, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Oct 19, 2023 - 15:11
Urmărește-ne peGoogle news
O nouă sesiune de admitere - 240 de locuri scoase la concurs în cadrul Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea
Foto: Poliția de Frontieră

Candidaţii vor susţine proba de evaluare a performanţei fizice şi proba de verificare a cunoştinţelor, fiecare având caracter eliminatoriu, şi se vor desfăşura conform graficului următor:

  • Traseul practic-aplicativ, în perioada 7-13 decembrie 2023, la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” dar şi la centrele zonale prevăzute în anunţul de concurs.
  • Verificarea cunoştinţelor, în data de 16 decembrie 2023, la sediul Ș.P.A.P.F. „Avram Iancu” Oradea (Oradea, Calea Aradului, nr. 2).

Premergător celor două probe de concurs candidaţii vor susţine evaluarea psihologică, activitate ce se va realiza de către specialiștii din cadrul Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, până la data de 24 noiembrie 2023.

După parcurgerea celor două probe de concurs, candidaţii declaraţi admişi vor susţine examinarea medicală în perioada 20 decembrie 2023-25 ianuarie 2024, conform prevederilor Ordinului MAI nr. 105/2020.

Lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs este adusă la cunoștința candidaților prin postarea pe site-ul oficial al unității de învățământ (www.avramiancu.ro) la data de 17 decembrie, până la ora 10.00.

Contestaţiile la proba de verificare a cunoștințelor se transmit online la adresa de e-mail a unității de învățământ (admitere.spapf@igpf.ro) în termen de 24 de ore de la postarea listei provizorii cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs și se soluționează la sediul acesteia, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere. Detaliile de natură organizatorică vor fi postate în timp util.

Candidaţii pot contesta numai rezultatul obţinut la propria lucrare sau locul ocupat pe lista celor declaraţi neadmişi, contrar rezultatelor obţinute în urma susţinerii probelor de concurs.

Rezultatele finale ale admiterii în această sesiune vor fi afişate la sediul instituţiei de învăţământ şi vor fi publicate pe site-ul oficial al acesteia (www.avramiancu.ro ) până la data de 02 februarie 2024.

Recomandăm verificarea permanentă şi atentă a paginilor de internet ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (www.politiadefrontiera.ro), secţiunea Despre Noi/ Instituţii de învăţământ cât şi a Şcolii de Pregătire a Agenţilor de Poliţie de Frontieră „Avram Iancu” - Oradea (www.avramiancu.ro). De asemenea, informaţii complete se regăsesc pe site-ul instituţiei, unde a fost postat un anunţ pentru această sesiune de admitere: https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/i--35103.html

La finalul perioadei de şcolarizare în cadrul instituţiei de învăţământ absolvenţii vor primi gradul profesional de agent de poliţie şi vor activa în cadrul Ministerului Afacerilor Interne – Poliţia de Frontieră Română, repartizarea acestora realizându-se în ordinea strict descrescătoare a mediilor de absolvire şi în raport de nevoile instituţiei.