220 de exemplare de urs brun vor fi ucise - Decizia a fost luată după atacurile urșilor în mai multe zone din țară

Undă verde pentru uciderea unui număr de 220 de exemplare de urs brun în România! Decizia luată de Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române a fost criticată de fondatoarea Sanctuarului de la Zărnești în exclusivitate la Realitatea PLUS.

Iul 24, 2023 - 15:29
Urmărește-ne peGoogle news
220 de exemplare de urs brun vor fi ucise - Decizia a fost luată după atacurile urșilor în mai multe zone din țară
Imagine cu caracter ilustrativ

Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii (CMN) a anunțat aprobarea derogărilor pentru ursul brun (Ursus arctos), în interesul sănătății și securității publice. Decizia a fost luată după ce în ultimii ani s-au înmulțit atacurile urșilor în urma defrișărilor și a lipsei măsurilor de a reface habitatul acestora, susțin activiștii de mediu. Atacuri ale ușilor au fost semnalate în foarte multe zone, în ultima vreme, prezența acestora în interiorul localităților, la oraș, devenind îngrijorătoare. Ei devin o amenințare pentru viețile oamenilor, pe lângă uciderea animalelor din gospodăriile acestora.

În data de 24 iulie 2023, Academia Română – Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii (CMN) a aprobat pentru nivelul de prevenție un număr de 140 de exemplare şi 80 de exemplare pentru nivelul de intervenție, în scopul prevenirii pagubelor și accidentelor produse de ursul brun (Ursus arctos).

La solicitarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), aprobarea s-a dat menținându-se nivelurile acordate pentru anul 2022, după analiza centralizatoarelor intervențiilor (https://interventiiurs.mmap.ro/centralizator/) și a situațiilor derogărilor pentru specia urs (Ursus arctos), conform prevederilor OM 724/2019 și OM 723/2022.

Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române precizează că acest aviz este exclusiv în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune economice importante, având mereu în vedere dezideratul conservării biodiversității autohtone prin respectarea legislației românești și comunitare.

Conform prevederilor legale în vigoare (art. 38 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011), în situații justificate Ministerul Mediului poate acorda derogări, prin ordin al conducătorului autorităţii, cu avizul prealabil al Academiei Române, „cu condiţia să nu existe o alternativă acceptabilă, iar măsurile derogatorii să nu fie în detrimentul menţinerii populaţiilor speciilor respective într-o stare de conservare favorabilă în arealul lor natural.“

Academia Română, prin Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, consideră că actele normative din perioada 2018-2022 ar fi trebuit să producă efecte, respectiv să ducă la conservarea în România a speciilor de interes comunitar: urs și lup, dar și protecția comunităţilor umane.

În acest sens, instituții implicate în realizarea studiului acestor specii trebuie să ofere soluții reale, care să fie fundamentate științific și legal și care să urmărească eficiența îndeplinirii acestor deziderate de către autoritățile statului. Considerăm că acest fapt se poate realiza până la finalizarea celor două proiecte derulate la nivel național:

1. Proiect: „Implementarea Planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România“ POIM COD SMIS – 136899, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020). Beneficiar: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Parteneri: Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., Regia Națională a Pădurilor-ROMSILVA și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea“. Durata: 55 luni, data finalizării proiectului: 31.12.2023, valoare totală a acestuia: 53.598.950,86 lei.

2. Sesiunea de finanțare a Programului privind protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării conflictelor și reducerii pagubelor cauzate de animale sălbatice, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, care a început cu data de 05 aprilie 2023, bugetul alocat sesiunii fiind de 70.000.000 lei.

Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române își exprimă disponibilitatea de a participa, alături de toți factorii interesați, la adoptarea unei strategii pe termen scurt și mediu, în vederea menținerii unor populații optime de carnivore mari, participanți esențiali în menținerea echilibrului ecologic din cadrul biocenozelor forestiere ale țării noastre, de o deosebită valoare națională și europeană.

Fondatoarea Sanctuarului de urşi de la Zărneşti, Cristina Lapis, a comentat decizia Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

„Se ascunde foarte multă ipocrizie și lașitate, pentru că 200-300, 500 sunt omorâți în fiecare an. Și măcar dacă s-ar rezolva problema. El la fel ca și cu câinii fără stăpân. Soluția este, dar e complexă, e nevoie de voință politică.

Ce fel de urși se omoară? Cum se știe? Dezechilibrul format e din cauză ca au fost uciși ursi-trofee. Cum se știe care urs trebuie? Îl intreabă? Dacă ursii nu sunt identificati, numerotați, vor fi omorâți 200 de urși și urși tot vom vedea dacă nu se face educația populației”, a declarat Cristina Lapis în exclusivitate la Realitatea PLUS.