Bursele școlare vor fi reorganizate conform noilor Legi ale învățământului - De anumite burse vor beneficia și elevii din școlile private

Burse elevi 2023 - Regulile de până acum pentru acordarea burselor școlare au suferit o serie de schimbări recent, potrivit noii Legi a învățământului preuniversitar, care se va aplica din septembrie. Astfel, unele dintre burse se vor redenumi, o parte dintre regulile de acordare se vor schimba, iar valoarea lor minimă va fi stabilită, de principiu, prin ordin al ministrului educației, nu prin hotărâri de Guvern, ca până acum.

Iul 13, 2023 - 23:27
Urmărește-ne peGoogle news
Bursele școlare vor fi reorganizate conform noilor Legi ale învățământului - De anumite burse vor beneficia și elevii din școlile private
Imagine cu caracter ilustrativ

Bursa socială are cea mai mică valoare dintre bursele acordate de stat. Bursa de merit este de cel puţin 450 de lei pe lună, iar bursa de excelenţă olimpică sau internaţională poate depăşi 1.000 de lei pe lună.

Bursa socială se adresează elevilor din medii dezavantajate socio-economic, elevilor care au situaţii medicale speciale, ori care provin din grupuri vulnerabile.

Burse elevi 2023. Prima dintre schimbările ce vizează bursele elevilor, ce apar în Legea 198/2023 a învățământului preuniversitar, aplicabilă din 3 septembrie 2023, este că valoarea lor minimă va fi stabilită prin ordin al ministrului educației, la propunerea Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, nu prin hotărâre de Guvern, așa cum se întâmpla până acum.

Totuși, ca excepție, pentru anul școlar 2023-2024, cuantumul minim al burselor este stabilit chiar de Legea 198/2023.

Bursele școlare au fost reorganizate prin noua lege, astfel că vor exista bursă de merit, bursă socială, bursă tehnologică și burse de excelență olimpică I sau II.

Burse elevi 2023. Bursa de merit reprezintă o formă de stimulare a performanței elevilor, în timp ce bursa socială reprezintă o formă de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socioeconomic sau din grupuri vulnerabile sau cu situații medicale speciale, pentru prevenirea abandonului școlar.

Al treilea tip de bursă, cea tehnologică, reprezintă o formă de stimulare a elevilor care urmează învățământul tehnologic.

Valorile stabilite pentru anul școlar 2023-2024 în cazul celor trei burse sunt:

 • bursă de merit – 450 lei/lună;
 • bursă socială – 300 lei/lună;
 • bursă tehnologică – 300 lei/lună.

În plus, prin noile legi ale învățământului au fost introduse bursele de excelență olimpică I și II. Ele se acordă astfel:

 • bursa de excelență olimpică I se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II, III și mențiune, la olimpiadele școlare internaționale, respectiv campionatele sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român;
 • bursa de excelență olimpică II se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II și III la olimpiadele școlare naționale organizate și finanțate de Ministerul Educației.

Bursele de excelență olimpică se acordă lunar elevilor de gimnaziu și liceu, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției. Prin excepție, elevii din ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar.

În plus, noua lege stabilește că bursele sociale și/ sau bursele tehnologice se pot cumula cu orice tip de bursă.

Totodată, și elevii din școlile particulare și confesionale beneficiază, de la bugetul de stat, de burse. Mai precis, aceștia vor putea primi:

 • burse de excelență olimpică I și II;
 • burse sociale, dacă sunt școlarizați fără taxe;
 • burse tehnologice, dacă se încadrează în specializările și condițiile stabilite prin metodologia-cadru.

Burse elevi 2023. Valoarea lunară a burselor de excelență olimpică I/ internațională și II/ națională

 este diferențiată în funcție de nivelul distincției obținute:

 • pentru locul I – echivalentul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
 • pentru locul al II-lea – echivalentul a 75% din salariul de bază minim brut pe țară;
 • pentru locul al III-lea – echivalentul a 50% din salariul minim brut pe țară;
 • pentru mențiune – echivalentul a 25% din salariul minim brut pe țară;
 • bursa de excelență olimpică II/ națională este în cuantum de 700 lei/ lună și poate fi actualizat, anual, prin hotărâre a Guvernului.

În anul școlar 2022-2023, potrivit HG 1.138/2022, valorile burselor acordate elevilor sunt:

 • 500 de lei – pentru bursa de performanță,
 • 200 de lei – pentru bursa de merit și bursa de ajutor social,
 • 150 de lei – pentru bursa de studiu.e înțelegerea acestui domeniu complex.