Legea prin care 20 de hectare ale Academiei de Științe Agricole au fost transferate pentru Biserică a fost declarată neconstituțională de CCR

CCR a admis joi, 20 aprilie, sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis privind Legea nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a decis că legea este neconstituţională în ansamblul său.

Apr 20, 2023 - 19:51
Urmărește-ne peGoogle news
Legea prin care 20 de hectare ale Academiei de Științe Agricole au fost transferate pentru Biserică a fost declarată neconstituțională de CCR
Foto: CCR/imagine cu caracter ilustrativ

Potrivit CCR, în şedinţa din 20 aprilie 2023, Curtea Constituţională, în cadrul controlului de constituţionalitate a priori, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţiile de neconstituţionalitate, formulate de Guvernul României şi Preşedintele României, care au fost conexate, şi a constatat că Legea nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare este neconstituţională, în ansamblul său.

”În esenţă, Curtea a reţinut că modalitatea de constituire a dreptului de administrare asupra bunului proprietate publică, supus transferului interdomenial (din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Turda şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda, în administrarea Consiliului local al municipiului Turda), în condiţiile legii criticate, este incompatibilă cu noţiunea şi caracterele juridice ale dreptului real de administrare, corespunzător dreptului de proprietate publică”, arată CCR.

Curtea a mai constatat că transferul dreptului de proprietate publică de la stat către unitatea administrativ-teritorială, concomitent cu transferul dreptului de administrare asupra bunului proprietate publică, astfel cum este reglementat prin art.I pct.1 din legea criticată, se abate de la cadrul normativ general în materie şi nu îşi găseşte fundamentul într-o reglementare precisă şi previzibilă, care să instituie inclusiv condiţiile referitoare la justificarea temeinică a încetării uzului sau interesului public naţional, element esenţial, de natură să evite afectarea domeniului public al statului.

”În consecinţă, prevederile art.I pct.1 din legea criticată, astfel cum sunt redactate, sunt contrare dispoziţiilor art.136 alin.(2) şi (4) din Constituţie, potrivit cărora proprietatea publică beneficiază de un regim de protecţie specială menit să asigure ocrotirea şi garantarea sa efectivă, precum şi eficienţa în valorificarea sa, precum şi celor ale art.147 alin.(4) din Constituţie, deoarece nu sunt respectate deciziile Curţii Constituţionale cu privire la imposibilitatea constituirii dreptului de administrare concomitent cu acela de proprietate asupra bunurilor proprietate publică.

Referitor la celelalte dispoziţii din legea criticată, reţinând conexiunea logico-juridică directă dintre art.I pct.1 şi art.I pct.2 şi 3 şi 4 şi interdependenţa dintre anexele reglementate prin aceste dispoziţii legale, precum şi exigenţele de tehnică legislativă, care impun integrarea tuturor dispoziţiilor cuprinse într-un act normativ într-un cadru legislativ unitar, organizat şi coerent, Curtea a constatat că viciile de neconstituţionalitate evidenţiate se răsfrâng asupra întregului act normativ supus controlului, cu consecinţa constatării neconstituţionalităţii legii criticate, în ansamblul său”, mai spune CCR în comunicat.

Academia de Științe Agricole și Silvice a fost pe cale să rămână fără 20 de hectare după o lege inițiată de către opt parlamentari PNL și PSD. Ei au depus un proiect de modificare a Legii 45/2009, prin care pe suprafața respectivă ar urma să se construiască un ansamblu al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Cei opt inițiatori sunt Elena Adomnicăi, Eugen Bejinariu, Gheorghe Șoldan și Ioan Stan de la PSD, respectiv Ioan Bălan, Angelica Fădor, Bogdan Gheorghiu și Daniel Cadariu de la PNL. În octombrie anul trecut, aceștia au depus o propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare.

Expunerea de motive a parlamentarilor este extrem de scurtă, iar aceștia notează că proiectul este unul de „importanță majoră pentru Biserica și comunitatea românilor din Bucovica” și că ar contribui la deschiderea „Ortodoxiei din Bucovina spre dialogul ecumenic la cel mai înalt nivel, local și internațional”.

După votul fără probleme din Parlament, legea a ajuns pentru promulgare pe masa președintelui Klaus Iohannis. Acesta însă a făcut o sesizare la CCR și a subliniat că legea aleșilor are multe elemente lipsă.