Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” a publicat regulamentul de admitere la studii universitare de licenţă în anul 2023

Admitere Poliţie 2023. Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" organizează, în 2023, concurs de admitere pentru studii universitare de licență, iar unii candidați pot fi admiși fără susținerea examenelor.

Mar 29, 2023 - 09:01
Urmărește-ne peGoogle news
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” a publicat regulamentul de admitere la studii universitare de licenţă în anul 2023
Foto: Academia De Poliție/ imagine cu caracter ilustrativ

Aşadar, cei care îşi doresc o carieră în Poliţie, pot afla care sunt actele necesare pentru Admitere Poliţie 2023, ce taxă se achită, dar şi când au loc examenele.

Perioada de înscriere pentru Admitere Poliţie 2023 depinde de fiecare Inspectorat de Poliţie Judeţean în parte. Cu toate acestea, există o dată limită pentru înscrieri prevăzută în regulamentul de admitere la studii universitare de licenţă în anul 2023. 

Totodată, pentru Admitere Poliţie 2023, candidaţii trebuie să fie siguri că îndeplinesc toate criiterile pentru a se înscrie la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".

În 2023, la admiterea pentru Academia de Poliţie se pot înscrie absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, cât şi absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației.

La Admitere Poliţie 2023 pot candida atât agenții de poliție/maiștri militari/subofițerii, cât și ofițeri de poliție/ofițeri, personal MAI, inclusiv absolvenți ai studiilor universitare în domeniul ordine și siguranță publică, care dețin autorizații de acces la informații clasificate.

Facultatea de Poliţie din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" formează ofiţeri de poliţie, poliţie de frontieră, jandarmi, dar şi alte structuri specializate din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională. 

Concursul de admitere la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” în 2023 se organizează pe facultăţi după cum urmează: 

Facultatea de Poliție

 • specializarea „Ordine și siguranță publică” cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile) - învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă;
 • specialitatea „Poliție”;
 • specialitatea „Poliție de Frontieră”;
 • specialitatea „Jandarmi”;
 • specializarea „Drept” cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile) – învățământ cu frecvență și învățământ la distanță

Facultatea de Pompieri

 • specializarea „Instalații pentru construcții-pompieri” cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile) - învățământ cu frecvență

Admiterea la studii universitare de licență, în facultățile Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, se face numai prin concurs. Acesta este organizat și se desfășoară pe facultăți, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare și cu Regulamentul privind oraganizarea și desfășurarea concursului de admitere, aprobat de Senatul Universitar.

Etapele concursului de admitere Concursul de admitere se desfăşoară în următoarele etape:

 • Etapa I – Susținerea probei eliminatorii de evaluare a performanței fizice;
 • Etapa a II-a – Proba de evaluare a cunoştinţelor;
 • Etapa a III-a – Examinarea medicală.

Proba de evaluare a cunoştinţelor la Facultatea de Poliţie constă în aplicarea unui test grilă la disciplinele: Istorie, Limba română şi Limba străină.

Pentru Admitere Poliţie 2023, proba la limba străină va fi susţinută la disciplina la care a optat candidatul prin cererea de participare la concursul de admitere, depusă la unitatea de recrutare.

La Admitere Poliţie 2023, testul grilă se elaborează sub forma unui chestionar cu întrebări din cadrul celor trei discipline ale probei de concurs.

Întrebările din chestionar pentru Admitere Poliţie 2023 se întocmesc, se evaluează şi se notează separat, pe discipline, iar timpul alocat desfăşurării probei este de 4 ore.

Unii candidaţii pot fi admişi fără examen la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", iar înscrierea lor se face pe locurile finanţate de la bugetul de stat.

Aceştia trebuie să promoveze proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice și examinarea medicală.

Totodată, trebuie să îndeplinească și celelalte condiţii legale şi criteria specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

 • candidaţii care, în perioada studiilor liceale au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare naționale și/sau internaționale recunoscute de Ministerul Educaţiei la disciplinele din cadrul probelor de evaluare a cunoștințelor pentru facultățile la care se înscriu;
 • copiii polițiștilor/ personalului militar rănit sau decedat într-un accident de muncă ori decedat ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații;
 • copiii militarilor invalizi și ai civililor invalizi care, potrivit legii, au participat la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului Statului Român.

Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" a publicat bibliografia şi tematica de concurs pentru studii universitare de licență la Facultatea de Poliţie şi Facultatea de Pompieri.  Pentru bibliografie şi tematica Admitere Poliţie 2023 - Descarcă documentul aici

Candidaţii care îţi doresc să aibă o carieră în Poliţie, au nevoie de metode şi tehnici de învăţare riguroase astfel încât să treacă cu brio peste concursul de la Admitere Poliţie 2023. Iată patru modele de subiecte Admitere Poliţie 2023.

Descarcă documentul aici

Descarcă documentul aici

Descarcă documentul aici

Descarcă documentul aici 

Calendar Admitere Poliţie 2023 Academia "Alexandru Ioan Cuza"

 • 20-27 iulie: plata taxei de înscriere
 • până în 30 iulie 2023: înscrieri și transmitere dosare la Academie (unitățile de recrutare)
 • 31 iulie – 4 august: repartizare candidați pe centre zonale de selecție
 • 16 august: afișare listă candidați pentru participare proba sportivă
 • 18-25 august: susținere probă evaluare performanță fizică (sportivă) și afișare rezultate
 • 25 august: afișare listă candidați pentru proba scrisă
 • 29-30 august: probele scrise
 • 31 august: afișare rezultate provizorii probele scrise
 • 31 august-1 septembrie: depunere contestații (online)
 • 2-3 septembrie: soluționare contestații; afișare ierarhizare provizorie a candidaților
 • 5-29 septembrie: examinarea medicală și rezolvarea contestațiilor
 • 29 septembrie: rezultate definitive ale candidaților declarați ”admis”
 • 1 octombrie: prezentare candidați pentru înmatriculare (cu excepția celor de la frecvență redusă)

În vederea participării la concursul de Admitere Poliţie 2023, candidaţii sunt obligaţi să achite o taxă de înscriere la concurs, în valoare de 450 lei.

Sursa: Antena3 CNN