A fost publicat regulamentul pentru admiterea la studiile de licență de la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, pentru anul universitar 2023-2024

Conform regulamentului, elevii care, în perioada studiilor liceale, au obținut premii la concursurile naționale și internaționale recunoscute de Ministerul Educației se pot înscrie fără să susțină probele scrise. Premiile trebuie să fie obținute la disciplinele de concurs.

Urmărește-ne peGoogle news
A fost publicat regulamentul pentru admiterea la studiile de licență de la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, pentru anul universitar 2023-2024
Foto: Școala de Agenți de Poliție

Concursul de admitere se organizează pe facultăţi, potrivit academiadepolitie.com:

a) Facultatea de Poliţie: în domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă; în domeniul de licenţă „Drept”, specializarea „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă;

b) Facultatea de Pompieri: în domeniul de licenţă „Ingineria instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii pentru construcţii-Pompieri”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă;

Cine nu mai susține probele scrise

În regulament sunt menționați elevii care au posibilitatea să nu susțină probele scrise de evaluare a cunoștințelor. Pe de o parte, sunt scutiți de aceste probe candidații care în perioada studiilor liceale au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare naționale și internaționale recunoscute de Ministerul Educaţiei, la disciplinele din cadrul probelor de evaluare a cunoștințelor pentru facultățile la care se înscriu.

Acești elevi beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea probelor scrise de evaluare a cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, dacă au fost declaraţi „apt” și, după caz, „promovat” (au îndeplinit baremul minimal de promovare), la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice și la examinarea medicală şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

Și copiii polițiștilor/personalului militar rănit sau decedat într-un accident de muncă ori decedat, ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații, nu mai susțin probele scrise. În aceeași situație sunt și copiii militarilor invalizi și a civililor invalizi care, potrivit legii, au participat la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului Statului Român. Ei beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea probelor scrise de evaluare a cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de stat. Ei trebuie să fie declaraţi „apt” și, după caz, „promovat”, la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice și la examinarea medicală şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

Concursul de admitere se desfăşoară în următoarele etape:

a. Etapa I – Susținerea probei eliminatorii de evaluare a performanței fizice;b. Etapa a II-a – Proba de evaluare a cunoştinţelor;c. Etapa a III-a – Examinarea medicală.

Art 24 – „(2) Probele de concurs din cadrul etapelor I și a II-a se susțin în centrele zonale de selecție, potrivit repartiției și planificării corespunzătoare.

(3) Repartizarea și planificarea pentru susținerea probei eliminatorii de evaluare a performanței fizice precum și pentru proba de evaluare a cunoştinţelor se realizează de către Academie și sunt aduse la cunoștința candidaților în timp util prin postarea pe site-ul oficial al Academiei, www.academiadepolitie.ro, precum și al celorlalte centre zonale de selecție.

(4) În vederea susținerilor probelor de admitere, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/ pașaportul, iar în cazul probei de evaluare a performanței fizice și echipamentul sportiv necesar.”

La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii, se arată în document.

Proba de evaluare a cunoștințelor

La nivelul unui program de studii universitare de licență (specialități, dacă este cazul) se organizează o singură serie de concurs, potrivit regulamentului.

La Facultatea de Poliție, proba de evaluare a cunoştinţelor constă în aplicarea unui test grilă la disciplinele: Istorie, Limba română şi Limba străină.

Art. 31 – „(2) Proba la limba străină va fi susţinută la disciplina la care a optat candidatul prin Cererea de participare la concursul de admitere, depusă la unitatea de recrutare. Candidatul poate opta doar pentru una din următoarele discipline: Limba engleză, Limba franceză, Limba germană, Limba spaniolă şi Limba rusă.

Art. 32 – (1) Testul grilă se elaborează sub forma unui chestionar cu întrebări din cadrul celor trei discipline ale probei de concurs.