Serviciul de Telecomunicații Speciale caută persoane care să se angajeze pe poziția de subofițer operator „112”

STS (Serviciul de Telecomunicații Speciale), organul central de specialitate din România, care organizează și coordonează activitățile în domeniul telecomunicațiilor speciale, face angajări.

Ian 19, 2023 - 12:49
Urmărește-ne peGoogle news
Serviciul de Telecomunicații Speciale caută persoane care să se angajeze pe poziția de subofițer operator „112”
Imagine cu caracter ilustrativ
Anunț STS: În vederea realizării unei rezerve de personal cu subofițer operator „112” la U.M. 0572 București, domeniul operare apeluri de urgență, Serviciul de Telecomunicații Speciale organizează selecție.

Iată ce condiții generale trebuie să îndeplinească cei care vor să devină subofițeri operatori „112”:

 1. să aibă cetățenie română; - să aibă vârsta de până la 40 de ani la data depunerii dosarului de înscriere;
 2. să cunoască foarte bine și să aibă capacitatea de a se exprima clar și corect în limba română;
 3. media de cel puțin 7,00 (șapte) la disciplina limba și literatura română în clasele a IX - XII pentru absolvenții învățământului de zi, respectiv în clasele IX - XIII pentru absolvenții învățământului seral/frecvență redusă/absolvenții învățământului de zi profil pedagogic, care au studiat cinci ani de liceu. Media se stabilește prin calcularea mediei aritmetice a mediilor anuale obținute pe parcursul învățământului liceal la disciplina limba și literatura română; sunt exceptați de la această condiție candidații absolvenți ai studiilor universitare de licență.
 4. media examenului de bacalaureat să nu fie mai mică de 7,00 (șapte);
 5. să fie dispuși pentru desfășurarea activității cu ajungerea la locul de muncă în maximum 90 de minute;
 6. să nu fi fost condamnați penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune săvârșită cu intenție, să nu fi executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni din culpă și să nu fie în curs de cercetare sau judecată într-un dosar penal.

Vrei să fii la curent cu cele mai noi tendințe din piața muncii? Te invităm să urmărești evenimentul „HR 2.0: Ce îi motivează pe angajați în vremuri de criză” care va avea loc pe 23 februarie 2023. Te poți înscrie AICI, gratuit!

Dacă îndeplinești toate condițiile generale de mai sus, vei ajunge la probele de concurs pe care le vei susține pentru a deveni subofițer operator „112”. Sunt șase probe în total, dintre care primele trei sunt eliminatorii. Iată care sunt acestea:

 • evaluare la pregătirea fizică (probă eliminatorie);
 • examinare psihologică (probă eliminatorie);
 • examinare profesională:
 1. interviu profesional (probă eliminatorie) - care vizează competențele generale și specifice, asociate profilului de operator 112, precum și abilități de comunicare;
 2. probă teoretică - constă în verificarea noțiunilor generale privind geografia României, a noțiunilor generale privind operarea apelurilor de urgență în Centrele Unice pentru Apeluri de Urgență, precum și a noțiunilor legislative privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență;
 3. probă practică - constă în verificarea nivelului cunoștințelor de utilizare a computerului, de utilizare a instrumentelor de tip Office (editare text, calcul tabelar, prezentări), a instrumentelor online, a browserelor web, a aplicațiilor online de tip hartă, precum și a noțiunilor specifice privind operarea apelurilor de urgență în Centrele Unice pentru Apeluri de Urgență;
 4. evaluarea cunoștințelor de limbă străină.

Pentru a te angaja la STS, este important ca nota minimă de promovare a fiecărei probe din cadrul examinării profesionale și a evaluării cunoștințelor de limbă străină să fie 7,00. Promovarea probei de evaluare la pregătirea fizică și a interviului profesional se va face în condițiile obținerii calificativului „admis”.

Ce trebuie să mai știi despre angajările de la STS este că înscrierile se vor face la sediul Serviciului de Telecomunicații Speciale din str. Oltețului, nr. 30, sector 2, până la data de 25 ianuarie 2023, ora 14:00. Va trebui să depui un dosar care să conțină următoarele documente:

 • C.V. - model european;
 • copie C.I. și copie certificat de naștere;
 • copie față/verso diplomă bacalaureat și foaie matricolă bacalaureat și diploma de licență, după caz;
 • adeverință eliberată de medicul de familie din care să reiasă dacă se află sau nu în evidență cu boli cronice și antecedente de boală.

STS mai preciează că participarea și promovarea selecției pentru constituirea unei rezerve cu subofițer operator „112” nu presupune și ocuparea unui post, acest lucru realizându-se în funcție de nevoile și prioritățile instituției, în ordine strict descrescătoare a mediilor obținute
la examenul profesional și cu respectarea prevederilor legislative.

STS a publicat pe pagina oficială de Facebook un anunț în care transmite că este în căutare de mai multe persoane care să ocupe posturi în structura sa. Anunțul face referire și la locurile de muncă din restul țării, nu doar din București.

Serviciul de Telecomunicații Speciale caută să angajeze ingineri și specialiști atât în domeniul IT, cât și în alte specializări relevante pentru activitățile pe care le desfășoară, pentru a-și forma o bază de selecție.

Iată care sunt condițiile generale pentru a obține un post:

Condiții generale

 1. să ai cetățenie română și domiciliul în țară;
 2. să ai media examenului de bacalaureat/licență peste 7,00;
 3. să ai o stare bună de sănătate;
 4. să ai o conduită civică și morală corespunzătoare;
 5. să nu faci parte din partide, formațiuni sau organizații politice;
 6. să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune săvârșită cu intenție sau să fi executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni din culpă și să nu fii în curs de urmărire penală sau în faza de judecată a procesului penal;
 7. să îți asumi obligațiile și interzicerea sau restrângerea unor drepturi și libertăți prevăzute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile specifice pentru fiecare job vacant de la STS sunt disponibile AICI.

„Dacă îndeplinești aceste condiții, completează formularul de selecție, iar colegii noștri de la resurse umane îți vor analiza candidatura. Dacă pregătirea și calificarea ta corespund cerințelor instituției noastre, vei fi contactat”, au anunțat reprezentanții STS pe pagina oficială.

Sursa: wall-street.ro