Ajutorul de deces ajunge de la 1 ianuarie 2023 la suma de 6.789 lei

Legea nr. 369/2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 a fost publicată în Monitorul Oficial, cuantumul ajutorului de deces stabilindu-se în condiţiile legii, astfel:

Dec 27, 2022 - 13:24
Dec 27, 2022 - 13:25
Urmărește-ne peGoogle news
Ajutorul de deces ajunge de la 1 ianuarie 2023 la suma de 6.789 lei
Imagine cu caracter ilustrativ

a) asiguratului sau pensionarului, la 6.789 lei (în prezent 6.095 lei – majorare cu 694 lei)

b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 3.395 lei (în prezent 3.048 lei – majorare cu 347 lei)

Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului asiguratului, al pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurări sociale şi se afla în întreţinerea titularului la data decesului.

În cazul în care persoana decedată avea calitatea de asigurat sau de pensionar, ajutorul de deces se achită unei singure persoane care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Aceasta poate fi, după caz:

 • soţul supravieţuitor;
 • copilul;părintele;
 • tutorele;
 • curatorul;
 • oricare persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

Acte necesare pentru ajutorului de deces:

 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
 • certificat de deces (original şi copie);
 • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
 • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
 • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
 • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care la făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original), dacă este cazul;
 • adeverință care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (original), dacă este cazul.adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declarație pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, după caz.