Școlile vor oferi în avans sumele pentru decontarea transportului elevilor care fac naveta

De luna aecasta, școlile trebuie să acorde sumele dublate pentru naveta elevilor care merg la școală în altă localitate decât cea de domiciliu, în avans pentru luna decembrie. Banii vor fi primiți în perioada 12-16 decembrie, conform Ordinului de ministru 6.376 din 7 decembrie 2022, publicat joi seara în Monitorul Oficial. Pe data de 15 decembrie, școlile vor deconta sumele pentru luna noiembrie.

Urmărește-ne peGoogle news
Școlile vor oferi în avans sumele pentru decontarea transportului elevilor care fac naveta
Imagine cu caracter ilustrativ

Potrivit art. 5, alin. (3), „prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru luna decembrie 2022, sumele forfetare se vor acorda în perioada 12-16 decembrie 2022”.

„Prin excepție de la prevederile alin. (4), decontarea sumelor aferente lunii noiembrie 2022 s eva face până la data de 15 decembrie 2022, pe baza documentelor justificative, luând în considerare pentru perioada 1-16 noiembrie tarifele prevăzute de Ordinul ministrului educației nr, 4.426/2021 privind aprobarea Metodologiei de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, iar pentru perioada 17-30 noiembrie 2022, tarifele prevăzute în prezentul ordin”.

Potrivit aceluiași document, elevii  vor face o solicitare scrisă la școlile la care sunt înscriși până la data de 10 a lunii, pentru luna viitoare.

„Art. 5. – (1) Suma forfetară se acordă în avans de către unitățile de învățământ preuniversitar, la solicitarea scrisă a elevului, înregistrată la unitatea de învățământ până la data de 10 a lunii curente, pentru luna următoare, din care să rezulte localitatea de domiciliu în care locuiește elevul și distanța în kilometri pe care se deplasează până la unitatea de învățământ.

(2) Plata avansului pentru lunile februarie-decembrie se va efectua de către unitatea de învățământ în intervalul 25-28 al lunii curente, pentru luna următoare. Pentru luna ianuarie, plata sumelor forfetare se va face în primele 5 zile lucrătoare la începerea cursurilor școlare”.

Suma forfetară lunară este de 60 de lei pentru distanțe de până la 3 km, iar cele care depășesc 3 kmse suplimentează cu 6 lei, pentru fiecare kilometru, până la maximum 342 de lei pentru 50 km. Pentru distanțe de peste 50 de km, calculul se va face similar, prin suplimentarea cu 6 lei/lună.

„Art. 3 – În cazul în care costul transportului este mai mare decât suma forfetară prevăzută la art. 2 alin. (1), aceasta poate fi majorată cu până la 100%, dar nu mai mult decât contravaloarea documentelor de transport prezentate de către elevii care solicită suplimentarea sumei forfetare. În acest caz, sumele se decontează pe baza documentelor de transport emise de operatorii de transport”.