Guvernul a aprobat Strategia națională de reducere a riscului seismic

Guvernul a aprobat, în ședința de marți, Strategia națională de reducere a riscului seismic (SNRRS), care propune acțiuni pentru mobilizarea și planificarea strategică a investițiilor.

Noi 29, 2022 - 19:05
Urmărește-ne peGoogle news
Guvernul a aprobat Strategia națională de reducere a riscului seismic
Imagine cu caracter ilustrativ

„La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, Strategia națională de reducere a riscului seismic (SNRRS).

Adoptarea SNRRS constituie un pas important în ceea ce privește consolidarea cadrului strategic privind gestionarea eficientă a riscului seismic. SNRRS promovează creșterea rezilienței la cutremure a comunităților și a fondului construit din România până în 2050 și tratează, dintr-o perspectivă sectorială, problematica riscului seismic la nivelul clădirilor civile publice și private, inclusiv a celor pentru serviciile publice esențiale și a celor cu valoare de patrimoniu cultural”, a informat Ministerul Dezvoltării.

Principalele obiective ale SNRRS sunt reprezentate de:

  • transformarea, până în 2050, a fondului construit al României într-un fond construit rezilient la seisme;
  • reducerea riscului seismic la nivel național prin salvarea de vieți, reducerea vătămărilor și protejarea fondului construit, prin investiții prioritizate și eficiente;
  • promovarea bunăstării prin crearea de beneficii conexe prin îmbunătățirea condițiilor de eficiență energetică și sanitare, printre alte aspecte funcționale;
  • creșterea rezilienței prin integrarea considerentelor de risc seismic/multirisc în planificarea teritorială și sectorială și asigurarea unor procese reziliente de recuperare și reconstrucție post-seism;
  • mobilizarea participării și acțiunii incluzive prin creșterea nivelului de conștientizare publică cu privire la managementul riscului seismic și creșterea nivelului de asumare în implementarea măsurilor de reducere a riscului;
  • consolidarea capacității instituționale în domeniul managementului riscului seismic și al calității și numărului de resurse umane implicate în activitățile legate de gestionarea riscului.

Strategia propune o foaie de parcurs detaliată a acțiunilor pe termen scurt, mediu și lung, pentru asigurarea unui cadru adecvat de implementare, prin mobilizarea și planificarea strategică a investițiilor, prin dezvoltarea unor mecanisme de monitorizare și evaluare, instrumente de comunicare pentru creșterea nivelului de conștientizare a cetățenilor și autorităților și consolidarea cadrului de guvernanță.

Ministrul dezvoltării, Cseke Attila, a reamintit că, prin Componenta C5 - Valul Renovării din PNRR, sunt alocate 2,82 miliarde de euro, sumă care permite eficientizarea energetică a 1.733 blocuri și 2.600 clădiri publice.

Din această sumă, 130 milioane de euro sunt alocate pentru consolidarea seismică a aproximativ 130 de blocuri, iar 230 milioane de euro sunt pentru blocurile din comunitățile expuse riscului de sărăcie și excluziune socială. De asemenea, 152 milioane de euro sunt destinate consolidării seismice a 325 de clădiri publice.

Sursa: Adevărul