Peste 20 de mii de elevi vor primi câte 250 de lei pe lună în anul școlar 2022-2023

Ministrul Educației a publicat joi numărul de beneficari ai programului "Bani de liceu”. Peste 20 de mii de elevi vor fi răsplătiți cu câte 250 de lei pe lună în anul școlar 2022-2023.

Oct 28, 2022 - 10:54
Urmărește-ne peGoogle news
Peste 20 de mii de elevi vor primi câte 250 de lei pe lună în anul școlar 2022-2023
Foto: 7Media

Ministrul Educației a publicat joi numărul de beneficari ai programului „Bani de liceu”. Iată că munca elevilor va fi răsplătită și anul acesta. Un număr de 20.948 se vor bucura anul acesta de bursă. Programul naţional de protecţie socială „Bani de liceu” este derulat de Ministerul Educaţiei începând cu anul 2004. Prin intermediul acestui program, fiecare beneficiar primește lunar, pe toată durata cursurilor, în situația respectării tuturor conditiilor legale prevăzute, suma de 250 lei ca formă de sprijin în vederea continuării/finalizării studiilor.

Conform Hotărârii de Guvern 712/2018, beneficiarii eligibili ai programului „Bani de liceu” sunt elevii aflați în întreținerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este de maximum 500 de lei. Sunt eligibili, de asemenea, elevii care beneficiază de o măsură de protecție ori aflați sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiției de venit.

Mai mulți părinți s-au sesizat după ce elevii nu au primit banii cuveniți pentru bursele de merit, de studiu sau de ajutor social, deși termenul limită era până pe 14 septembrie, conform actului normativ

“Banii pentru bursele profesionale și Bani de liceu au fost plătiți de minister, însă banii pentru bursele de merit, performanță, de studiu și de ajutor social sunt livrați de ministerul de finanțe în teritoriu”, potrivit răspunsului trimis de instituție. “În privința burselor cu termen de plată 15 ale lunii, bani care ar trebui virați de Ministerul de Finanțe, Ministerul Educației va trimite o adresă către inspectoratele școlare județene și va cere execuția bugetului școlilor pentru luna octombrie, cu data de referință 30 octombrie, pentru a avea situația clară a sumelor virate pentru burse. Inspectoratele vor fi rugate, de asemenea, să transmită dacă sunt semnalate eventuale probleme de către școli și repartizarea sumelor la nivel de UAT-uri (n.red. Unități administrativ teritoriale)”, preciza Ministerul Educației.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1138 / 2022, “în anul școlar 2022-2023, cuantumul minim al burselor lunare de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar cu frecvență, este de:

  • 500 de lei, pentru bursa de performanță;
  • 200 de lei, pentru bursa de merit
  • 150 de lei, pentru bursa de studiu;
  • 200 de lei, pentru bursa de ajutor social.